Konkurs "Wierzba". Łazienki Królewskie wyróżnione

Archiwalne zdjęcie przedstawiające grupę mężczyzn opierających się o barierkę na tarasie Pałacu na Wyspie.
Rok 1951, autor: Jerzy Grabuś, ze zbiorów Tomasza Grabusia

Projekt "Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie", dokumentujący wspomnienia naszych gości z pobytu w Muzeum, otrzymał wyróżnienie w XV edycji konkursu "Wierzba".

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba", organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, skierowany jest do placówek muzealnych na Mazowszu. W tegorocznej, XV edycji zgłoszono 130 zdarzeń muzealnych z 2020 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez mniejsze muzea", "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea", "Najlepszy projekt otwarty", "Najlepszy projekt edukacyjny", "Muzea w sieci", "Najciekawsze wydawnictwo muzealne".

Muzeum Łazienki Królewskie wyróżnione zostało w kategorii "Najlepszy projekt otwarty" za inicjatywę pod hasłem "Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie", w ramach której powstaje Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich.

Nasi goście dzielą się z nami rodzinnymi pamiątkami z domowych archiwów, które dokumentują ich wspomnienia z królewskiej rezydencji. Są to materiały z początku XX wieku, te z czasów międzywojnia i II wojny światowej, jak i fotografie z okresu powojennego oraz od lat 50. do 90.

"Wierzba" - nagrodzone projekty z Łazienek

W ubiegłorocznej XIV edycji konkursu Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Najlepszy projekt edukacyjny". Laur przyznany został za inicjatywę "Wychodząc z ram", której celem jest włączanie osób w kryzysie psychicznym do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym po zakończeniu przez nich szpitalnej terapii. Muzeum przyznano również dwa wyróżnienia. Jedno z nich - w kategorii "Projekt otwarty" - przypadło Bibliotece Cyfrowej, obejmującej 50 zdigitalizowanych publikacji z epoki oświecenia, drugie - w kategorii "Najciekawsze wydawnictwo muzealne" - katalogowi "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", w polsko-węgierskiej wersji językowej, prezentującemu węgierskie zbiory narodowe.

W XIII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Niepodległa". Laur przyznany został za wystawę "Blask orderów. W stulecie odzyskania niepodległości", prezentowaną w Podchorążówce od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r. Była to pierwsza ekspozycja w przekrojowy sposób ukazującą historię znaków zaszczytnych od XVIII wieku do współczesności.

W XII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Wydawnictwa muzealne". Laur przyznany został za książkę "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie. W XI edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Nagrodzona została inicjatywa "Muzeum spotyka…", program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.