"Królewski dar". Akcja honorowego krwiodawstwa

Fot. Paweł Czarnecki

Zapraszamy do udziału w akcji "Królewski dar", podczas której można będzie honorowo oddać krew i zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.

30 lipca 2017 r., w godz. 11.00-16.00, nieopodal Pałacu Myślewickiego stanie specjalny autobus, tzw. mobilny punkt poboru krwi. W namiocie przy pawilonie kasowym Pałacu na Wyspie zostanie z kolei zlokalizowany punkt informacyjny, w którym można będzie zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.

Każdy, kto przekaże dar krwi, otrzyma podwójne zaproszenie na wystawę w Łazienkach Królewskich, poświęconą Janowi Bogumiłowi Plerschowi, nadwornemu malarzowi króla Stanisława Augusta.

Warto oddać krew, gdyż to bezcenny lek, którego mimo postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, lecz także osobom cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji oraz podawana w postaci przetworzonych preparatów, ratuje życie i zdrowie.

Łazienki Królewskie organizują akcję "Królewski dar" wspólnie z dwiema rezydencjami królewskimi - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (akcja odbędzie się tam 16 lipca) i Zamkiem Królewskim (akcja odbędzie się tam 23 lipca) oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi "Dar Serca" i fundacją DKMS.

Krew może oddać osoba:
    - w wieku od 18 do 65 lat (dawca pierwszorazowy - do 60. roku życia);
    - o ciężarze ciała nie mniejszym niż 50 kg;
    - o temperaturze ciała nie przekraczającej 37 stopni Celsjusza;
    - z miarowym tętnem, o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę;
    - z ciśnieniem tętniczym nie przekraczającym 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego.
   

Dawca krwi powinien:
    - w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. dwa litry płynów;
    - być wyspanym;
    - spożyć lekki posiłek;
    - ograniczyć palenie papierosów;
    - posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL;
    - nie zgłaszać się do oddania krwi, mając przeziębienie lub w trakcie zażywania leków;
    - nie oddawać krwi po spożyciu alkoholu.