Łazienki Królewskie w prestiżowym Kanonie Miejsc Historycznych

Konferencja prasowa w Starej Oranżerii, tłum osób zebrany w pomieszczeniu siedzi na krzesłach.

Utworzenie listy zabytków przedstawiających historię Polski i jej złożone dziedzictwo zakłada Kanon Miejsc Historycznych, który 23 czerwca 2015 r. w Starej Oranżerii zaprezentowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W prestiżowym gronie 41 miejsc związanych z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Polski znalazły się Łazienki Królewskie.

Kanon Miejsc Historycznych to projekt edukacyjny, przedstawiający miejsca, których poznanie przybliży jak najpełniejszy obraz historii Polski i wartości kulturowych naszego dziedzictwa. Kanon ma za zadanie promować wyjątkowe miejsca o szczególnym znaczeniu dla świadomości zbiorowej dla całego społeczeństwa - mówił podczas spotkania Piotr Żuchowski, który przy MKiDN pełni również funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków. Podkreślił przy tym, że w pracach nad kanonem uczestniczyło wielu wybitnych historyków.

Sekretarz Stanu MKiDN Piotr Żuchowski

Na proponowanej liście znalazło się 41 miejsc. Wśród nich są Łazienki Królewskie - letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Twórcy kanonu podkreślają urodę Teatru Królewskiego w Starej Pomarańczarni, który określają jedną z najwspanialszych scen dworskich XVIII-wiecznej Europy. W ich opinii Teatr Królewski wraz z Pałacem na Wyspie dają wyobrażenie o poziomie życia artystycznego dworu Stanisława Augusta i Warszawy. Wspólnie z Łazienkami Królewskimi na liście znalazł się Zamek Królewski w Warszawie.

Łazienki Krolewskie „Palace On The Isle” autorstwa Mariokol licencja GFDL

Kanon otwiera pierwsza stolica Polski - Gniezno, gdzie znajduje się m.in. słynna Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W dalszej kolejności są Poznań i Płock, ale także Tum pod Łęczycą, dzięki któremu każdy może poznać architekturę romańską z XI-XII w. W stosunkowo niewielekiej odległości i także w wojewódzkim łódzkim na liście jest Sulejów, gdzie znajduje się Klasztor Cystersów. Benedyktyni, cystersi, a potem franciszkanie i dominikanie wnieśli znaczący wkład w cywilizacyjny rozwój ziem polskich - uzasadniają ten wybór organizatorzy projektu.

Sulejów Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego, widok od północnego wschodu, fot. P. Kobek (NID)

Poza największymi miastami w Polsce - Warszawą (stolica Polski ma najwięcej, bo aż 5 miejsc w kanonie), Krakowem, Lublinem, Łodzią, Wrocławiem, Gdańskiem czy Szczecinem na liście są także mniejsze ośrodki. To np. położona w województwie podlaskim niewielka Supraśl, której wspaniały klasztor odsłania skomplikowane relacje między chrześcijaństwem wschodnim a łacińskim na ziemiach Rzeczypospolitej.

Ogród renesansowy przy klasztorze autorstwa Lilly M. licencja CC-BY-SA-3.0 na podstawie Wikimedia Commons

W pracach nad projektem wzięli udział wybitni polscy historycy m.in. prof. Jolanta Choińska–Mika, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Henryk Samsonowicz. Ostateczny kształt prezentowanego Kanonu przygotowany został przy udziale dyrektorów instytucji kultury realizujących projekt, prof. Małgorzaty Rozbickiej (Narodowy Instytut Dziedzictwa) i prof. Piotra Majewskiego (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów). Prof. Piotr Majewski podkreślił na spotkaniu, że Kanon Miejsc Historycznych pozwoli na płynną chronologiczną narrację, która będzie wielką zachętą do wędrówki po dziejach Polski.

Zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt, oprócz funkcji poznawczo-edukacyjnej, będzie promował dziedzictwo kulturowe oraz atrakcyjność turystyczną miejsc o szczególnym znaczeniu dla pamięci narodowej Polaków. Uczyni miejsca historyczne oraz sprawujące nad nimi opiekę instytucje jeszcze bardziej znanymi – na miarę ich roli w kształtowaniu zbiorowej tożsamości

Kanon Miejsc Historycznych prezentowany jest na specjalnie do tego celu przygotowanej stronie internetowej - www.miejscahistoryczne.nimoz.pl. To projekt otwarty - wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać do niego uwagi i dyskutować za pomocą aplikacji na portalu.