Muzeum Łazienki Królewskie z Nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu

Fot. Paweł Czarnecki

Podczas uroczystej gali w Teatrze Królewskim, która odbyła się 24 września 2016 r., Muzeum Łazienki Królewskie zostało uhonorowane Nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu. Przyznano ją za remont i konserwację Starej Oranżerii wraz z Teatrem Królewskim.

Europejski Klub Biznesu Polska już po raz drugi uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w naszym kraju przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz te, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

W Kapitule Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zasiadają wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju oraz członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się Muzeum Łazienki Królewskie, uhonorowane za remont i konserwację Starej Oranżerii wraz z Teatrem Królewskim, a także za przywracanie świetności obiektom historycznym. W imieniu Muzeum nagrodę odebrały: Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora ds. zarządzania i Izabela Zychowicz, zastępca dyrektora ds. muzealnych.

Prace remontowe i konserwatorskie w Starej Oranżerii były prowadzone w latach 2012-2016 i zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszy Norweskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki nim budynek powrócił do wyglądu i funkcji z czasów króla Stanisława Augusta.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki