Łazienki Królewskie z nagrodą Sybilli 2015

Główny konserwator Piotr Zambrzycki, wicedyrektor Hanna Jung-Migdalska, dyrektor Tadeusz Zielniewicz, fot. Paweł Czarnecki

Podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Łazienki Królewskie uhonorowane zostały Sybillą 2015 w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku. Nagrodę przyznano za konserwację i remont Pałacu na Wyspie. Nasze Muzeum otrzymało także wyróżnienie za katalog obrazów Stanisława Augusta.

Sybilla to jeden z najważniejszych laurów w polskim muzealnictwie. W tym roku nagrodę oraz towarzyszące jej wyróżnienia przyznano już po raz 36., w 11 kategoriach, obejmujących m.in. wystawy, projekty edukacyjne, publikacje, konserwację, inwestycje, a także nowe technologie.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzców, odbyła się 23 maja w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Grand Prix przyznano Muzeum Śląskiemu w Katowicach za budowę nowej siedziby na terenie byłej kopalni Katowice.

Muzeum Łazienki Królewskie zostało z kolei uhonorowane statuetką Sybilli w kategorii "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury" za zrealizowany w latach 2012-2015 projekt "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz otoczeniem". Po wykonaniu wartych ponad 48 mln zł prac, Łazienki odzyskały dawny blask.

- Traktujemy tę nagrodę jako wyraz uznania dla całego wielkiego procesu rewitalizacji Łazienek, jaki udało się nam zrealizować w ciągu ostatnich kilku lat - mówił Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich, podczas uroczystej gali. - Ta niezwykła metamorfoza, w jakiej mogliśmy uczestniczyć w Łazienkach, była możliwa dzięki życzliwości wielu ludzi, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dzięki pomocy funduszy europejskich i współpracowników Muzeum - podkreślał dyrektor Zielniewicz, "dziękując setkom osób, które brały udział w tym dziele, za ich cierpliwość, pasję i odpowiedzialność".

Fot. Paweł Czarnecki

Łazienki Królewskie zostały także wyróżnione za wydawnictwo "Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog" w kategorii "Publikacje" (zgłoszono do niej najwięcej propozycji). To pierwszy, zwarty zbiór królewskich dzieł, prezentowanych obecnie w Pałacu na Wyspie, który pozwala zapoznać się z ich historią, a także symboliką.

Wyróżnienie za katalog o królewskiej kolekcji malarstwa Stanisława Augusta, fot. Paweł Czarnecki

W sumie na 36. edycję Sybilli wpłynęły aż 264 projekty muzealne. Oceniło je jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki, pod przewodnictwem dr. hab. Piotra Korduby.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1980 r. Na przestrzeni lat zmieniał się sposób wyłaniania zwycięzców, ale główne założenia pozostały - nagradzanie najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealnej. Od pięciu lat kolejne edycje Sybilli realizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Laureaci konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki