Łazienki w spocie o zielonej Warszawie

Kadr z filmu "Zielona Warszawa. Zieleń jest w nas"

Łazienki Królewskie ze swoimi rozległymi ogrodami znalazły się w krótkim filmie promującym Warszawę, jako miasto ubiegające się o tytuł "Zielonej Stolicy Europy" w 2018 r. W spocie zostały także pokazane: dzielnica Śródmieście, Park Skaryszewski, oczyszczalnia ścieków "Czajka" oraz dzikie brzegi Wisły. Zachęcamy do oglądania.

Tereny zielone w Warszawie stanowią ok. 40 proc. jej powierzchni. To parki i ogrody, zieleń osiedlowa, obszary otwarte oraz lasy. W granicach miasta jest 27 kompleksów leśnych, 85 parków, a także dziesiątki zieleńców.

Położone w centrum miasta Ogrody Łazienkowskie zajmują powierzchnię 76 hektarów, na którą składają się trzy ogrody: XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny i XX-wieczny Ogród Modernistyczny.

W spocie oprócz miejskiej zieleni, pokazano też prawy brzeg Wisły. W Warszawie, na odcinku prawie 4 km, jest on utrzymany w naturalnej postaci. To tam mieści się obszar Natura 2000, gdzie miasto realizuje programy ochrony siedlisk ptaków i restytucji łąk zalewowych.

Tytuł "Zielonej Stolicy Europy" od 2010 r. przyznaje Komisja Europejska. Mogą się o niego starać miasta z krajów Unii Europejskiej, posiadające co najmniej 200 tys. mieszkańców. Warszawa chce zostać zieloną stolicą w 2018 r. Wraz z nią ubiegają się o to: Arad (Rumunia), Gandawa (Belgia), Nijmegen (Holandia), 'S-Hertogenbosch (Holandia), Tallinn (Estonia), Umeå (Szwecja) i Warszawa.