Łazienki z dotacją na rewaloryzację historycznego ogrodu

Fot. Paweł Czarnecki

Nowe alejki parkowe, więcej zieleni oraz ekologiczna ścieżka edukacyjna - ogród nieopodal Pałacu Myślewickiego zyska nowy wygląd. Łazienki Królewskie otrzymały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa na dofinansowanie projektu "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie" została podpisana 27 lutego 2017 r.

Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 1,2 mln zł, w środki z NFOŚiGW to ponad 893 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu nowy wygląd zyska ogród między budynkiem dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim. Prace konserwatorsko-rewaloryzacyjne potrwają do jesieni 2017 r. W tym czasie zmodernizowane zostaną alejki parkowe, zaś zieleń będzie wzbogacona o nowe nasadzenia, m.in. krzewy.

W ogrodzie wytyczona zostanie także ścieżka edukacyjna, wzdłuż której powstaną hotele dla pożytecznych owadów i budki lęgowe dla ptaków. Miejsce to będzie służyć do przeprowadzania terenowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży.

Dzięki dotacji z NFOŚiGW pracami konserwatorskimi zostanie też objęty cenny drzewostan parkowy. Wykonane zostaną cięcia sanitarne w koronach drzew oraz stabilizujące je wiązania i podpory. Zakupiony zostanie również system cieniujący cenną kolekcję roślin tropikalnych, znajdującą się w nowo wybudowanej palmiarni.

Projekt rewaloryzacji zabytkowego ogrodu nieopodal Pałacu Myślewickiego to kolejna inwestycja w Łazienkach Królewskich, dotowana ze środków NFOŚiGW, i trzeci projekt Muzeum, który otrzymał w tym roku dofinansowanie. Z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pieniędzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną przeprowadzone prace konserwatorsko-remontowe w Białym Domku i Wodozbiorze, zaś ze środków NFOŚiGW - termomodernizacja dawnej Oberży.