Łazienkowskie stawy czystsze po rekultywacji

Pałac na Wyspie, z boku widoczny jest kanał wodny.

Wzrost przejrzystości wody, poprawa warunków bytowych roślin i zwierząt oraz zwiększenie populacji ryb to efekty rekultywacji prowadzonej w łazienkowskich stawach i kanałach dzięki technologii Bio-Gen.

Rekultywacja zbiorników wodnych w Łazienkach Królewskich, którą prowadzi polska firma Bio-Gen, trwa od 2015 r. Cyklicznymi zabiegami objęte są: Staw Północny, Stawy Południowy Dolny i Górny, Staw Belwederski oraz ich dopływy. Dwa razy w roku - wiosną i jesienią - do zbiorników tych aplikowany jest preparat, będący kompozytem mikrobiologicznym złożonym z kilkunastu szczepów bakterii niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Technologia rekultywacji, opracowana w laboratorium firmy Bio-Gen, utrzymuje równowagę biologiczną w zbiornikach wodnych o różnym stopni eutrofizacji (zanieczyszczeń).

Jak przebiega rekultywacja?

Wiosenna aplikacja mikrobiologicznego kompozytu ukierunkowuje procesy zachodzące w łazienkowskich zbiornikach po okresie zimowym. Stawy i kanały zabezpieczone są przed letnimi zakwitami glonów i sinic oraz rozrostem roślinności makrofitowej. Jesienią aplikowany preparat neutralizuje resztki organiczne, wpadające do zbiorników (liście, gałęzie, części traw, itp.). Dzięki temu nie osadzą się one na dnie i nie przyczyniają się do powstawania procesów gnilnych.

Dotychczas firma Bio-Gen przeprowadziła w łazienkowskich stawach i kanałach sześć zabiegów rekultywacyjnych. Efekty są już widoczne. Woda w zbiornikach stała się bardziej przejrzysta, wzrósł w niej poziom tlenu, poprawiły się warunki bytowe rodzimych gatunków roślin i zwierząt - zdrowsze są m.in. ryby, ich populacja się zwiększyła.

Rekultywacja łazienkowskich stawów i kanałów kontynuowana będzie w 2018 r.