Marcello Bacciarelli - rocznica śmierci królewskiego artysty

Portret Marcello Bacciarellego, artysta ma na głowie czerwone nakrycie.
Marcello Bacciarelli, Autoportret, Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Zbigniew Reszka

200 lat temu, 5 stycznia 1818 r. zmarł współtwórca Łazienek Królewskich, Rzymianin Marcello Bacciarelli. Był on jedną z najwybitniejszych osobistości w polskiej kulturze drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku.

Przez cały okres panowania Stanisława Augusta, Marcello Bacciarelli był blisko związany z królem i namalował najciekawsze portrety monarchy. Stworzył również pierwszy poczet władców Polski i galerię wizerunków wybitnych Polaków oraz uwiecznił sceny z dawnej historii kraju.

W dziejach polskiego malarstwa nie zasłużył się tylko jako nadworny portrecista. Był także autorem wielkich dekoracji mitologicznych i alegorycznych Zamku Królewskiego i Pałacu na Wyspie w Łazienkach. Wśród nadwornych malarzy w ówczesnej Europie żaden nie mógł się równać z Bacciarellim w liczbie i zróżnicowaniu prac, a także długości służby dla władcy. Dzięki piastowanym stanowiskom Rzymianin nadzorował królewskie zamówienia i zakupy dzieł sztuki, realizacje inwestycji (nawet po opuszczeniu Warszawy przez króla był jego pełnomocnikiem), sporządził również plany stworzenia Akademii Sztuk Pięknych. Jego rolę można porównać do ministra kultury i sztuki. Po śmierci Stanisława Augusta pozostał w Warszawie. W okresie Księstwa Warszawskiego wciąż był aktywny (namalował m.in. nadanie konstytucji księstwa przez Napoleona I), a u początków Królestwa Kongresowego został pierwszym dziekanem Oddziału Sztuk Pięknych, tworzącego się Uniwersytetu w Warszawie.

Wśród rocznicowych przedsięwzięć Łazienek Królewskich, które mają z cel przypomnieć w tym roku sylwetkę niezwykłego artysty, są wykłady i wizualizacje rekonstrukcji zniszczonych malowideł w Pałacu na Wyspie. Muzeum prowadzi również prace nad naukowym opracowaniem korespondencji Bacciarellego z królem.

Marcello Bacciarelli był m.in. twórcą wystroju Sali Salomona w Pałacu na Wyspie