Marzec w Muzeum. Historia słynnej Medem Biron

Portret Anny Dorothei von Medem Biron, Marcello Bacciarelli (1731-1818)

Podczas marcowego zwiedzania Łazienek Królewskich będzie można posłuchać opowieści o portrecie Anny Dorothei von Medem Biron, jednej z najpiękniejszych kobiet epoki, która wywarła wielkie wrażanie na królu Stanisławie Auguście. Nie zabraknie też historii o obrazie przedstawiającym Katarzynę z Opalińskich Leszczyńską i popiersiu Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej.

Portret słynnej Medem Biron, trzymającej medalion z wizerunkiem króla, został wybrany przez Łazienki na "obiekt miesiąca". W marcu pracownicy Muzeum, podczas "Natrętnego zwiedzania" Pałacu na Wyspie (od poniedziałku do soboty, o godz. 11 i 14), będą przybliżać historię arystokratki, którą najpewniej Stanisław August polecił sportretować swojemu nadwornemu malarzowi, Marcello Bacciarellemu

Anna Dorothea von Medem, żona księcia kurlandzkiego Petera von Birona, zatrzymała się w Warszawie w sierpniu 1790 r., wracając z Karlsbadu. Jej uroda i charakter wywarły wielkie wrażenie na polskim władcy. Stanisław August miał ją obdarowywać licznymi prezentami o charakterze prywatnym. Sukces, jaki księżna odniosła w Warszawie, spowodował, że wróciła tam ponownie 12 kwietnia 1791 r. i śledziła końcowe prace Sejmu Wielkiego zakończone uchwaleniem konstytucji. 

W nawiązaniu do marcowego "obiektu miesiąca", pracownicy Muzeum przedstawią też gościom Łazienek inne interesujące portrety kobiece.

W Pałacu Myślewickim, podczas "Natrętnego zwiedzania" (od poniedziałku do soboty, o godz. 11 i 14), będzie można posłuchać historii Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej (1680-1747). Była ona córką kasztelana poznańskiego Jana Karola Opalińskiego i starościanki międzyrzeckiej Zofii Czarnkowskiej. Ze względu na to, że była zamożna, najlepszym kandydatem do zamążpójścia okazał się Stanisław - pochodzący z równie bogatego i wpływowego rodu Leszczyńskich. Miała z nim pięcioro dzieci, w tym córę Marię, późniejszą królową Francji, żonę Ludwika XV.

Po zdetronizowaniu Augusta II, Stanisław i Katarzyna, dzięki poparciu ze strony króla szwedzkiego Karola XII, zostali koronowani na władców Polski. Kiedy sprawy w kraju przybrały dla nich niekorzystny obrót, Katarzyna zmuszona była, wraz z dziećmi, opuścić Rzeczpospolitą. Ostatecznie, na mocy traktatu w Wiedniu między Austrią, Rosją i Francją (1735 r.), Leszczyńscy otrzymali księstwo Lotaryngii i Baru i zamieszkali w Lunéville.

W Starej Oranżerii, podczas "Natrętnego zwiedzania" (od poniedziałku do soboty, o godz. 11 i 14), zostanie z kolei przedstawiona historia popiersia Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, autorstwa André Le Bruna, "pierwszego rzeźbiarza" Stanisława Augusta. Była ona córką Jerzego Flemminga, podskarbiego wielkiego litewskiego, i Antoniny z Czartoryskich oraz dziedziczką wielkiej fortuny ojca. Poślubiła Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich, z którym miała pięcioro dzieci.

Zajmowała się pisaniem i kolekcjonowaniem pamiątek historycznych. Po utracie przez Polskę niepodległości utworzyła pierwsze polskie muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach, które wraz ze zbiorami założonego przez nią w Puławach Domu Gotyckiego stały się zaczątkiem Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Izabela z Flemmingów Czartoryska, André Jean Le Brun (1737-1811)

Zabytkowe obiekty Łazienek Królewskich są zamknięte dla zwiedzających: w Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz Niedzielę Wielkanocną.