"Między obiektami". Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych

Kobiety zwiedzają wnętrza Pałacu na Wyspie.
Fot. Paweł Czarnecki

Wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu komunikacji, asertywności i twórczego myślenia, zachęcamy do udziały w warsztatach rozwoju osobistego z cyklu "Między obiektami". Ćwiczenia i miniwykłady połączone będą z niestandardowym zwiedzaniem Łazienek Królewskich.

"Między obiektami" to nowy typ warsztatów dla dorosłych, które są połączeniem treningu umiejętności psychospołecznych, arteterapii oraz zajęć z historii kultury i sztuki. Spotkania odbywać się będą w wyjątkowych przestrzeniach Łazienek Królewskich - w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim i Teatrze Królewskim. Muzealne wnętrza oraz obiekty staną się inspiracją i pretekstem do mini-wykładów, ćwiczeń i działań twórczych.

Uczestnicy warsztatów przeanalizują m.in. to, co o naszym sposobie komunikacji mówi obraz "Praczka" Gabriela Metsu. Zastanowią, w jaki sposób spacer po Pałacu Myślewickim może pomóc przełamać bariery komunikacyjne, a także czy mitologia jest pomocna w rozważaniach nad asertywnością i czy muzeum może stać się laboratorium nieoczywistych pomysłów.

Warsztaty poprowadzi Agata Pietrzyk-Sławińska z Ośrodka Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie. Koszt uczestnictwa w pojedynczych zajęciach wynosi 50 zł (można zapisać się na jeden warsztat lub cały cykl). Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy: a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Terminy i tematy warsztatów:

24 marca 2018 r., godz. 10.00-14.00, Pałac na Wyspie
"Dlaczego w muzeum?
Muzeum jako przestrzeń rozwijania kompetencji interpersonalnych"

Warsztaty poświęcone będą roli muzeum w procesie rozwijana umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy spotkania będą dyskutować, wymieniać doświadczenia i pracować indywidualnie. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem zbiorów i przestrzeni Pałacu na Wyspie, poszerzą swoją wiedzę z zakresu aktywnego słuchania oraz zapoznają się z tajnikami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zastanowią się, dlaczego warto często odwiedzać muzea i co tak naprawdę można tam znaleźć.

23 czerwca 2018 r., godz. 10.00-14.00, Pałac Myślewicki
"Zwiedzanie z konfliktem
. O barierach komunikacyjnych"

Podczas warsztatów poruszona zostanie kwestia braku porozumienia. Na miniwykładach i ćwiczeniach mowa będzie m.in. o informacji zwrotnej, płaszczyznach wypowiedzi oraz otwartości w komunikacji. Uczestnicy spotkania, korzystając z zabytkowych wnętrz Pałacu Myślewickiego, przeanalizują przyczyny braku komunikacji i przedyskutują konkretne sytuacje konfliktowe.

6 października 2018 r., godz. 10.00-14.00, Pałac na Wyspie
"Sztuka asertywności
. Muzeum jako laboratorium asertywności"

Uczestnicy warsztatów potraktują muzeum jako laboratorium asertywności. Analizując uchwycone na obrazach historie i relacje oraz odnosząc się do własnych doświadczeń i refleksji, wspólnie przećwiczą niełatwą sztukę asertywnej komunikacji.

1 grudnia 2018 r., 10.00-14.00, Pałac na Wyspie, Teatr Królewski
"Muzealna burza mózgów. Muzeum jako przestrzeń twórczego myślenia"

Warsztaty będą formą alternatywnego zwiedzania, wydobywającego skojarzenia i pomysły. Uczestnicy spotkania potraktują Łazienki Królewskie jako źródło inspiracji. Przestrzeń, dzieła sztuki, postaci i historie staną się podstawą ćwiczeń i testów rozwijających kreatywność i niekonwencjonalne myślenie. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne metody pracy twórczej z wykorzystaniem tekstów kultury, a także poszerzą swoją wiedzę o Pałacu na Wyspie i Teatrze Królewskim.


Agata Pietrzyk-Sławińska - absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, animatorka muzealna, pedagog teatru, koordynatorka programów edukacyjnych i wolontariackich w Muzeum Łazienkach Królewskich. Umiejętności trenerskie zdobywała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra oraz podczas instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego "Arteterapia - kultura przeciw wykluczeni". Pracuje z grupami w Muzeum Łazienki Królewskie, a także jako trener i współpracownik organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno-społecznych.