Międzynarodowa konferencja o ogrodach historycznych

Widok na tłum siedzących ludzi.

Autentyzm, ochrona i zarządzanie zabytkowych ogrodów i parków to temat międzynarodowej konferencji, która od 25 do 27 września 2019 r. odbywała się na Zamku Królewskim w Warszawie. Partnerem wydarzenia było Muzeum Łazienki Królewskie.

Konferencja zorganizowana została w roku, w którym zakończono odtwarzanie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie (uroczyste otwarcie nastąpiło 11 maja 2019 r.). Ich powstanie kończy proces restytucji siedziby władz Rzeczypospolitej oraz całego Starego Miasta.

Aby podkreślić to wydarzenie i zwrócić uwagę na problematykę rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych w Polsce i w Europie, Zamek Królewski zorganizował międzynarodową konferencję, podejmującą tematykę autentyzmu, ochrony i zarządzania zabytkowych ogrodów i parków. Wzięło w niej udział 180 osób z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Chin, Hiszpanii, Portugalii, Litwy, Niemiec, Belgii i Włochy - architekci krajobrazu, historycy sztuki, ogrodnicy, konserwatorzy zabytków, arboryści, dendrolodzy oraz urzędnicy opiekujący się zielenią miast. Wystąpiło ponad 15 prelegentów z kraju i z zagranicy. Dyskusja odbywała się w trzech panelach tematycznych, w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Panel pierwszy obejmował tematykę autentyzmu w odniesieniu do zabytkowych ogrodów i parków. Wspomniany był poświęcony tej problematyce dokument z Nara i wykładnia Karty Florenckiej. Omówione zostały pojęcie autentyzmu w odniesieniu do różnych doktryn konserwatorskich oraz kryteria oceny autentyczności zabytku, zaś podsumowaniem panelu stała się dywagacja, czy istnieje możliwość ustalenia jednolitego kanonu piękna dla ogrodów zabytkowych.

Panel drugi dotyczył ochrony zabytkowych założeń ogrodowych. Porównana została ochrona i konserwacja ogrodów i parków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO z obiektami chronionymi wpisem do rejestru. Wskazane zostały różnice między uwarunkowaniami w ochronie i konserwacji ogrodów historycznych w Polsce i w Europie. Przytoczono również przykłady zachowywania ogrodów zabytkowych w kraju i za granicą.

Panel trzeci dotyczył praktycznych aspektów ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych. Omówione zostało zarządzanie obiektami wpisanymi do rejestru zabytków w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zaprezentowano przebieg rekonstrukcji ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, z naciskiem na historyczną ochronę miejsca i czasu.

Uczestnicy konferencji zwiedzili dwie rezydencje królewskie: Zamek Królewski wraz z odtworzonymi Ogrodami Dolnymi oraz Łazienki Królewskie.

Konferencja objęta była patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, International Ferederation of Landscape Architects (IFLA EUROPE), dwóch sieci ogrodowych (European Network of Historic Gardens, European Garden Heritage Network), Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Polskiego Towarzystwa Różanego. Partnerem wydarzenia było Muzeum Łazienki Królewskie.