Międzynarodowa konferencja o ogrodach historycznych

Kwiaty o biało-czerwonych płatkach na tele zieleni.
Fot. Paweł Czarnecki

Autentyzm, ochrona i zarządzanie zabytkowych ogrodów i parków to temat międzynarodowej konferencji, która od 25 do 27 września 2019 r. odbywać się będzie na Zamku Królewskim w Warszawie. Muzeum Łazienki Królewskie aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu.

Konferencja organizowana jest w roku, w którym zakończono odtwarzanie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie (uroczyste otwarcie nastąpiło 11 maja 2019 r.). Ich powstanie kończy proces restytucji siedziby władz Rzeczypospolitej oraz całego Starego Miasta.

Aby podkreślić to wydarzenie i zwrócić uwagę na problematykę rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych w Polsce i w Europie, Zamek Królewski organizuje międzynarodową konferencję, podejmującą tematykę autentyzmu, ochrony i zarządzania zabytkowych ogrodów i parków. Wystąpi na niej ponad 15 prelegentów z kraju i z zagranicy. Dyskusja odbywać się będzie w trzech panelach tematycznych, w języku polskim, angielskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne).

Panel pierwszy obejmie tematykę autentyzmu w odniesieniu do zabytkowych ogrodów i parków. Wspomniany będzie poświęcony tej problematyce dokument z Nara i wykładnia Karty Florenckiej. Omówione zostaną pojęcie autentyzmu w odniesieniu do różnych doktryn konserwatorskich oraz kryteria oceny autentyczności zabytku, zaś podsumowaniem panelu stanie się dywagacja, czy istnieje możliwość ustalenia jednolitego kanonu piękna dla ogrodów zabytkowych.

Panel drugi dotyczyć będzie ochrony zabytkowych założeń ogrodowych. Porównana zostanie ochrona i konserwacja ogrodów i parków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO z obiektami chronionymi wpisem do rejestru. Wskazane zostaną różnice między uwarunkowaniami w ochronie i konserwacji ogrodów historycznych w Polsce i w Europie. Przytoczone zostaną również przykłady zachowywania ogrodów zabytkowych w kraju i za granicą.

Panel trzeci dotyczyć będzie praktycznych aspektów ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych. Omówione zostanie zarządzanie obiektami wpisanymi do rejestru zabytków w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zaprezentowany zostanie przebieg rekonstrukcji ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, z naciskiem na historyczną ochronę miejsca i czasu.

Uczestnicy konferencji zwiedzą ponadto dwie rezydencje królewskie: Zamek Królewski wraz z odtworzonymi Ogrodami Dolnymi oraz Łazienki Królewskie.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy: architektów, projektantów, architektów krajobrazu, ogrodników, historyków sztuki (w tym ogrodowej), historyków, konserwatorów, urzędników oraz wszystkich miłośników szeroko rozumianej sztuki ogrodowej.

Opłata za udział w konferencji wynosi 345 zł. Rejestracja: https://noweogrodywarszawy.pl/rejestracja