Nagroda im. Barbary Skargi dla tych, "którzy chcą i potrafią myśleć” wręczona w Teatrze Królewskim

Mężczyzna stoi i trzyma broszurę.
Piotr Graczyk, fot. Paweł Czarnecki

Piotr Graczyk został laureatem tegorocznej Nagrody im. Barbary Skargi. Nagrodę za esej "Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do pytania o historię sztuki" wręczono mu podczas uroczystości w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii. Wyróżnieni zostali także Joanna Bednarek, Jacek Dobrowolski, Bartosz Działoszyński oraz Piotr Kozak.

W gali, która odbyła się w Łazienkach Królewskich, wzięło udział wiele osobistości ze świata nauki i kultury, w tym m.in. etyk i filozof Magdalena Środa oraz Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". 

Jury oceniało eseje o statusie, rozwoju i współczesnej sytuacji sztuk pod hasłem wywoławczym "Życie i śmierć sztuki". Prace, liczące co najmniej 50 stron, mogli nadsyłać wszyscy, "którzy chcą i potrafią myśleć”.

Jak podkreśliła Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, chodzi nie tylko o wyróżnienie wybitnej pracy filozoficznej, ale również stworzenie podstaw do dyskusji na jej temat.

Fot. Paweł Czarnecki
Magdalena Środa, fot. Paweł Czarnecki

Piotr Graczyk został nagrodzony za pracę "Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do pytania o historię sztuki”. Otrzymał 30 tys. zł i możliwość publikacji swojego eseju pod patronatem Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

'"Wrażliwość" oznaczać może zarówno siłę, jak i słabość. Relacje między tymi dwoma sensami wydają się dość skomplikowane. Słabość, o którą chodzi we wrażliwości, ma raczej cielesny charakter. Wrażliwość w tym sensie oznacza gorsze znoszenie bodźców. Osobie wrażliwej szkodzi więcej bodźców zewnętrznych niż innym; w czasie gdy inni mogą biegać i cieszyć się "trzema fundamentalnymi radościami" Le Corbusiera, wrażliwiec siedzi w domu i połyka leki na alergię' - brzmi fragment nagrodzonego eseju.

Dalej autor pisze: - Tymczasem, gdy o wrażliwości mówi się jako o sile, ma się na myśli raczej coś z rejestru duchowego, jakąś cechę umysłową, powiedzmy: zdolność do rozróżniania większej liczby bodźców. A tym samym: zdolność do subtelniejszej reakcji, zdolność do działania w sposób bardziej różnorodny.

Magdalena Środa i Piotr Graczyk, fot. Paweł Czarnecki

Piotr Graczyk jest filozofem i tłumaczem, pracownikiem Instytutu Kultury UJ, a także redaktorem kwartalnika "Kronos". Przełożył na język polski m.in. teksty Heideggera, Hegla, Schellinga, Schmitta, Benjamina, Adorna, Blumenberga oraz Taubesa. Publikował w "Kronosie", "Znaku" i "Przeglądzie Politycznym". Jest autorem książki "Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce". 

Jury postanowiło także wyróżnić Joannę Bednarek, Jacka Dobrowolskiego, Bartosza Działoszyńskiego oraz Piotra Kozaka, przyznając im nagrody w wysokości 6 tys. zł. Jury - pełne uznania dla jakości ich esejów, widząc potrzebę zapoznania z nimi szerokiej publiczności - rekomenduje wszystkie cztery teksty do publikacji we wspólnym pokonkursowym tomie - poinformowała fundacja. 

Fot. Paweł Czarnecki

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi została powołana w listopadzie 2011 r. przez uczniów i przyjaciół prof. Barbary Skargi. Jej głównym celem jest inspirowanie, promowanie i wspieranie polskiej myśli filozoficznej, a także podtrzymywanie aktywnej pamięci o twórczości filozoficznej Barbary Skargi. 

Adam Michnik, fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki