Nagroda im. Barbary Skargi i medytacje filozoficzne w Pałacu na Wyspie

Michał Herer, fot. Paweł Czarnecki

Michał Herer został laureatem tegorocznej Nagrody im. Barbary Skargi, którą 15 października 2016 r. wręczono w Pałacu na Wyspie. Wcześniej odbyła się dyskusja o książce prof. Cezarego Wodzińskiego "Metafizyka i metapolityka", która zainaugurowała cykl "Nowe medytacje filozoficzne w Łazienkach Królewskich".

Michał Herer został nagrodzony za esej filozoficzny "Pochwała przyjaźni", otrzymując 50 tys. zł i możliwość publikacji swojej pracy pod patronatem Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Jury Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi podkreśliło w uzasadnieniu, że jego tekst, w którym podjął "klasyczny i z pozoru banalny problem przyjaźni jako możliwego spoiwa ludzkiej wspólnoty zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym", jest "harmonijny, dobrze skomponowany, napisany jasnym i wytrawnym, literackim językiem, stosunkowo prosty i przejrzysty, pozbawiony maniery, elegancki".

Wręczenie Nagrody im. Barbary Skargi poprzedziła dyskusja o książce prof. Cezarego Wodzińskiego "Metafizyka i metapolityka", którą napisał tuż przed śmiercią, i w której w uważny, ale i bezwzględny sposób zagłębił się w najbardziej mroczne obszary myśli (i bezmyślności) Martina Heideggera, stroniąc przy tym od wszelkiej publicystyki czy sensacji.

Rozmowa na temat tej publikacji, w której wzięli udział dr hab. Piotr Augustyniak, prof. Agata Bielik-Robson, prof. Małgorzata Kowalska, dr Anton Marczyński, prof. Jacek Migasiński oraz prof. Lech Witkowski, zainaugurowała cykl "Nowe medytacje filozoficzne w Łazienkach Królewskich".

Pierwsze "Medytacje filozoficzne" odbywały się w Łazienkach Królewskich w latach 2013-2015. Prowadził je wówczas ich pomysłodawca, prof. Cezary Wodziński. Nowy cykl medytacji pod tytułem "Filozofia, polityka, wspólnota" poświęcony jest kwestii zbiorowości i temu, w jaki sposób - z perspektywy politycznej i wspólnotowej - myśleć dziś o współczesnym świecie. O tych zagadnieniach będą dyskutować intelektualiści reprezentujący różne gałęzie wiedzy i różne pokolenia.

Organizatorami "Nowych medytacji filozoficznych w Łazienkach Królewskich" są: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi i Muzeum Łazienki Królewskie.

Nowe medytacje filozoficzne w Pałacu na Wyspie, fot. Paweł Czarnecki