Nowe umowy ws. Funduszy Norweskich dla Polski podpisane

Dwóch mężczyzn ściska sobie dłonie, z tyłu z nami stoi kobieta.
Fot. Paweł Czarnecki

20 grudnia 2017 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich odbyła się uroczystość podpisania międzynarodowych umów, w wyniku, których do Polski trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Umowy podpisali wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, minister ds. europejskich i EOG Norwegii Marit Berger Rosland oraz ambasador Islandii w Polsce Martin Eyjólfsson.

Polska w połowie października br. zakończyła negocjacje dotyczące uruchomienia trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Ustalono, że do naszego kraju trafi w sumie 809,3 mln euro, co oznacza, że będziemy ich największym beneficjentem.

Trzecia edycja Funduszy Norweskich i EOG dla Polski obejmuje lata 2014-2021. Łącznie na tę edycję państwa-darczyńcy przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom.

Czym są Fundusze Norweskie i EOG?

Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. W zamian za to państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Fundusze norweskie i fundusze EOG mają się przyczyniać do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Pierwsza edycja funduszy przewidziana była na lata 2004-2009. Wówczas dla Polski przeznaczono kwotę ponad 528 mln euro. Zrealizowano 413 projektów i programów. Obecnie finalizowana jest druga edycja, w której dofinansowano ok. 1400 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Za wdrażanie w Polsce funduszy norweskich i funduszy EOG odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki