Ochrona prawna graficznych znaków towarowych Muzeum

Pałac na Wyspie w otoczeniu drzew i wody, widoczny z lotu ptaka.
Pałac na Wyspie, fot. Paweł Czarnecki

Łazienki Królewskie zgłosiły do Urzędu Patentowego znaki towarowe "Pałac na Wyspie" oraz "Stara Oranżeria". Posługiwanie się nimi zostanie prawnie uregulowane.

Rejestracja znaku towarowego na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy "Prawo własności przemysłowej" daje uprawnionemu wyłączność na używanie zarejestrowanego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy. Niezgodne z prawem posługiwanie się chronionym znakiem może powodować sankcje cywilnoprawne i karne, określone w ustawach o "O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i "Prawo własności przemysłowej".

Ochrona prawna znaków towarowych "Pałac na Wyspie" i "Stara Oranżeria" obejmuje m.in. takie towary i usługi, jak:
- Nagrane taśmy wideo, gry wideo, gry komputerowe, filmy, magnesy, etui na telefon, pendrive, opakowania CD;
- Znaczki pocztowe, pocztówki, zakładki do książek, notesy, zeszyty, plakietki, kalendarze, książki, katalogi, materiały piśmienne, prospekty, notatniki, komiksy, broszury, plany miast, drukowane foldery informacyjne, widokówki, fotografie, torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, papeterie, znaczki pamiątkowe, plakaty, teczki, banery, naklejki, pinsy, wydawnictwa;
- Kubki ceramiczne, kubki, figurki, statuetki, butelki na napoje, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki;
- Puzzle, gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki;
- Reklama, spoty internetowe (informacyjne i promocyjne), reklama w prasie, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklamy radiowe, reklama, komputerowe bazy danych w zakresie historii i sztuki oraz wszelkich usług w tym zakresie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotki, prospekty, druki, próbki);
- Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek), tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama informacyjna w zakresie historii i sztuki, reklama telewizyjna, organizacja wystaw reklamowych, fotokopiowanie, wystawy (organizacja) w celach handlowych lub reklamowych.