Odsłonięcie rzeźby Auguste'a Rodina

Fot. Paweł Czarnecki

"Kariatyda z kamieniem" autorstwa najwybitniejszego francuskiego rzeźbiarza przełomu XIX i XX w., Auguste'a Rodina, została odsłonięta 17 czerwca 2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie. Rzeźbę oglądać można na skarpie przy Wodozbiorze.

"Kariatydę z kamieniem" uroczyście odsłonili: Marianna Otmianowska, p.o. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie; Małgorzata Grąbczewska, zastępca dyrektora ds. muzealnych; oraz Audelin Chappuis, dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie, radca ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Republiki Francuskiej.

Wydarzenie uświetnił koncert piosenek znad Sekwany w wykonaniu Justyny Bacz (śpiew, gitara) oraz Łukasza Dąbrowskiego (piano, akordeon). Odbyły się również spotkania plenerowe pod hasłem "O Francji na trawie", poświęcone kulturze francuskiej. Prof. Elżbieta Wichrowska, prof. Izabella Zatorska oraz Jan Maria Kłoczowski rozmawiali m.in. o czasach Stanisława Augusta i frankofilii ostatniego króla Polski. W dyskusji o bestsellerowej książce "Madame" wziął udział jej autor, Antoni Libera. Nie zabrakło również opowieści o Ludwiku XVIII w Łazienkach Królewskich.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki