Ogrody Łazienek Królewskich nagrodzone

Polskie Towarzystwo Różane uhonorowało ogrody Muzeum Łazienki Królewskie nagrodą "Królewski Ogród Doskonałości", przyznając ją za działania na rzecz ochrony i popularyzacji ogrodów historycznych.

Uroczystość wręczenia nagrody "Królewski Ogród Doskonałości" odbyła się 12 czerwca 2021 r. w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

"Królewski Ogród Doskonałości" jest - jak podkreśliło Polskie Towarzystwo Różne - szczególnym sposobem uhonorowania ogrodów Łazienek Królewskich oraz wieloletniego wkładu Muzeum w krzewienie i utrwalanie kultury ogrodniczej i różanej.

"Nagroda jest oficjalnym wyrazem uznania dla podejmowanych działań na rzecz ochrony i popularyzacji ogrodów historycznych jako dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o wyjątkowej i powszechnej wartości" - uzasadniła wyróżnienie dr hab. Bożena Matysiak, prezes Polskiego Towarzystwa Różanego.  

Historyczne ogrody

Łazienkowskie ogrody mają powierzchnię 76 hektarów, na które składają się ukształtowane w różnych latach, zróżnicowane pod względem stylistycznym, trzy ogrody: XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Romantyczny oraz XX-wieczny Ogród Modernistyczny. Znajdują się w nich: XVIII- i XIX-wieczne budynki pałacowe i pawilony ogrodowe oraz wolnostojące rzeźby z XVIII, XIX i XX w.

OGRODY ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH - CZYTAJ WIĘCEJ