Portal Pisarze.pl poleca książki wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie

Okładka książki z wizerunkiem mężczyzny w kapeluszu, trzymającego białą, teatralną maskę.

Portal Pisarze.pl – poświęcony literaturze i jej twórcom, w tym także wydawnictwom – poleca opublikowane przez Łazienki Królewskie pamiętniki króla Stanisława Augusta oraz jego barwną korespondencję z Feliksem Oraczewskim. W dniach od 14 do 17 maja książki te będą dostępne w promocyjnej cenie na Warszawskich Targach Książki.

Obie książki – „Pamiętniki króla Stanisława Augusta” oraz „Tego roku w Paryżu. Korespondencja króla Stanisława Augusta z Feliksem Oraczewskim 1782–1784” – cieszą się dużym zainteresowaniem. Liczące ponad 500 stron wspomnienia ostatniego polskiego króla zachwalał w marcu poeta i eseista Tomasz Jastrun. Z kolei korespondencja króla z Oraczewskim otrzymała w kwietniu nominację w konkursie na Najpiękniejsze Książki Roku, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

„Pamiętniki króla Stanisława Augusta” to pierwsza polska krytyczna edycja pamiętników władcy, pisanych w oryginale po francusku. Krzysztof Lubczyński z portalu Pisarze.pl pisze: Czyta się te pamiętniki z wielką przyjemnością z uwagi na język i umysłowość króla. To prawdziwy intelektualista, człowiek o imponującym formacie umysłowym i ogromnej kulturze, dziecię Oświecenia, nie żaden tam infantylizowany na siłę tym mianem „król Staś”. Pisał król językiem klarownym, krystalicznym, eleganckim, elastycznym, acz nie pozbawionym wprawdzie rysów pewnej oficjalności.

Znać w tym pisaniu kulturę literacką monarchy, bo gdy pisze o sprawach romansowych, są w tym jakieś refleksy stylistyki romansowej, sentymentalnej literatury tamtych czasów, a gdy o sprawach dramatycznych traktuje, odzywa się w narracji delikatna struna powieści łotrzykowskiej, sensacyjnej, która w pewnych aspektach była protoplastką kryminału – dodał Krzysztof Lubczyński.

„Tego roku w Paryżu...” to zbiór 38 listów, będących zapisem prywatnego dialogu między Stanisławem Augustem a Feliksem Oraczewskim – polskim działaczem politycznym, pisarzem i publicystą. Korespondencja ukazuje się drukiem po raz pierwszy i obejmuje lata wyjazdu Oraczewskiego do Paryża. Relacja z podróży zawiera barwny, niepozbawiony złośliwych uwag opis Francji oraz życia politycznego i towarzyskiego jej mieszkańców.

Także i tę książkę Krzysztof Lubczyński poleca jako "swoisty appendix do pamiętników monarchy". Oraczewski jest de facto jakby prasowym korespondentem króla w Paryżu, opisującym mu w listach kształt i rytm życia stolicy Francji ogarniętej oświeceniowym ożywieniem, jak się po kilku latach okazało, poprzedzającym rewolucyjną burzę. Oraczewski opisuje Paryż do najdrobniejszych szczegółów. Pisze o życiu teatralnym, o nowinkach technicznych, zdarzeniach ulicznych, nowych metodach leczenia, serwuje też królowi  plotki i fakty prawdziwe z życia różnych, głównie wyższych sfer, choć dotyka także paryskiej ulicy, świata ludowego i mieszczańskiego – zwraca uwagę Krzysztof Lubczyński.

Książki te będzie można kupić w specjalnej promocyjnej cenie na Warszawskich Targach Książki w dniach 14–17 maja na Stadionie Narodowym. Zapraszamy na stoisko nr 148 D20.

Portal Pisarze.pl służy tym wszystkim, którzy interesują się literaturą, jej twórcami: pisarzami, drukarzami, wydawnictwami, prasą, księgarzami, grafikami, a także innymi dziedzinami sztuki, często będącymi w związku z książką.