Powołanie Rady Instytutu POLONIKA

Powołanie Rady Instytutu POLONIKA, członkowie rady stoją obok siebie w rzędzie z aktami powołania.
Fot. Jacek Łagowski / MKiDN

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, znalazł się wśród 11 przedstawicieli świata nauki i kultury powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Skład Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA:

Dr hab. Andrzej Betlej - historyk sztuki prowadzący badania nad sztuką Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, w latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2016 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie;
Dr Adolf Juzwenko - historyk, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1990 r. dyrektor Biblioteki Ossolineum a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
Robert Kostro - historyk, dziennikarz i urzędnik państwowy, od początku istnienia Muzeum Historii Polski (2006 r.) pełni funkcję dyrektora tej instytucji;
Tomasz Kuba Kozłowski - znawca i popularyzator dziejów Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, kolekcjoner, pracownik warszawskiego Domu Spotkań z Historią;
Ks. Leszek Kryża SChr - chrystusowiec, wieloletni duszpasterz Polonii w Kolonii i Budapeszcie, od 2011 r. dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski;
Dr Tomasz Makowski - bibliotekarz i historyk, wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, od 2007 r. dyrektor tej instytucji; wykładowca akademicki;
Dr hab. Piotr Niemcewicz - konserwator rzeźby kamiennej, pracownik naukowy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki, specjalista w zakresie XX-wiecznej sztuki polskiej na emigracji; związany m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Dr Hubert Wajs - historyk i archiwista, wieloletni pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych, od 1998 r. dyrektor tej instytucji;
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer - historyk wojskowy, specjalizujący się w dziejach Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, w latach 2012-2016 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, od 2017 r. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie;
Dr Ernest Wyciszkiewicz - politolog, od 2016 r. dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wcześniej zastępca dyrektora Centrum i pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

POLONIKA

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim

Misją POLONIKI jest:
- Zachowanie materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego, pozostającego poza granicami kraju, rozumianego jako dziedzictwo dawnych ziem wschodnich wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz migracji, emigracji i wychodźstwa, stanowiącego integralną część światowego dziedzictwa kulturowego;
- Budowanie świadomości znaczenia, pozostającego poza krajem, polskiego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako element kształtujący tożsamość narodową;
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.