Projekt "Inspiruję". Współpraca Łazienek Królewskich i La Venaria Reale

Promocja polskiej kultury we Włoszech, wymiana doświadczeń oraz wspólne działania edukacyjne to główne założenia projektu "Inspiruję", w ramach którego Muzeum Łazienki Królewskie współpracować będzie z La Venaria Reale w Turynie.

Projekt "Inspiruję" realizowany będzie w latach 2023-2024. Pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie podzielą się swoimi doświadczeniami z muzealnikami włoskiego La Venaria Reale. To reprezentacyjny pałac królewski, wybudowany w połowie XVII w. przez księcia Carlo Emanuele II di Savoia, a w 1997 r. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nasi eksperci zaprezentują m.in. pionierskie rozwiązania w zakresie edukacji rodzinnej. Jako przykład posłuży im strefa "Maluję" w Starej Kordegardzie. Miejsce to jest efektem wieloletnich doświadczeń i stanowi rozwinięcie muzealnych wystaw stałych i czasowych. Rodziny z dziećmi mogą tam twórczo spędzać czas i poprzez zabawę obcować ze sztuką. Jest to również miejsce działań artystycznych i kulturalnych.

Pracownicy La Venaria Reale obejrzą strefę "Maluję" podczas wizyty studyjnej w Warszawie. Poznają zasady tworzenia twórczych przestrzeni do muzealnych wystawy, a także historię, zbiory i działalność Łazienek Królewskich.   

W Turynie pracownicy Łazienek Królewskich pomogą zastosować wypracowane przez siebie rozwiązania w odniesieniu do zbiorów La Venaria Reale. Dyskusje na temat nowoczesnych modeli edukacji rodzinnej wzbogacą wspólnie organizowane warsztaty.

Dobre praktyki w zakresie tworzenia rodzinnej strefy edukacyjnej, przydatne dla pracowników instytucji kultury, zostaną przedstawione w e-booku w języku angielskim i włoskim. W ramach projektu wydana zostanie również włoska wersja książki "Muzeum zachwytów", która promować będzie kulturę polską za granicą.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura inspirująca"; przy wsparciu Polskiego Instytutu w Rzymie.