Projekt "Inspiruję". Współpraca Łazienek Królewskich i La Venaria Reale

Plakat przedstawiający zarys głowy na niebieskim tle. Głowę wypełnia panorama miasta i kolorowe kwiaty.

Promocja polskiej kultury we Włoszech, wymiana doświadczeń oraz wspólne działania edukacyjne to główne założenia projektu "Inspiruję", w ramach którego Muzeum Łazienki Królewskie współpracowało z La Venaria Reale w Turynie w latach 2023-2024.

W czasie trwania projektu pracownicy Łazienek Królewskich dzielili się swoimi doświadczeniami z muzealnikami włoskiego La Venaria Reale, reprezentacyjnego pałacu królewskiego z XVII w., wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nasi eksperci zaprezentowali m.in. pionierskie rozwiązania w zakresie przestrzeni twórczych i muzealnych działań edukacyjnych. Przykładami były realizacje w Starej Kordegardzie, takie jak "Maluję" czy "Frida i Fridita". Przestrzenie te stanowią efekt wieloletnich doświadczeń oraz rozwinięcie muzealnych wystaw stałych i czasowych. Kształtują ponadto nowe formy korzystania z oferty instytucji kultury. Goście Muzeum mogą tam twórczo spędzić czas i poprzez zabawę oraz odpoczynek obcować ze sztuką. Są to również miejsca działań artystycznych i kulturalnych.

Pracownicy La Venaria Reale obejrzeli przestrzeń "Frida i Fridita" podczas wizyty studyjnej w Warszawie. Poznali również zasady realizacji przestrzeni twórczych do muzealnych wystaw, a także historię, zbiory i działalność Łazienek Królewskich.

W Turynie pracownicy Łazienek Królewskich podzieliły się wnioskami na temat nowoczesnych modeli edukacji muzealnej. Uczestniczyli ponadto w warsztatach i oprowadzaniach, a także konsultowali merytoryczne materiały dla instytucji kultury.

Dobre praktyki w zakresie tworzenia przestrzeni twórczych, przydatne dla pracowników instytucji kultury, zostały zebrane w e-booku w języku polskim, angielskim i włoskim. Publikacja jest dostępna pod poniższym linkiem.

E-BOOK "INSPIRUJĘ! PRZESTRZENIE TWÓRCZE W MUZEUM" (FORMAT PDF - 10 MB)

E-BOOK "INSPIRUJĘ! PRZESTRZENIE TWÓRCZE W MUZEUM" W JĘZYKU ANGIELSKIM (FORMAT PDF - 10 MB)

E-BOOK "INSPIRUJĘ! PRZESTRZENIE TWÓRCZE W MUZEUM" W JĘZYKU WŁOSKIM (FORMAT PDF - 10 MB)

W ramach projektu została też wydana włoska wersja książki "Muzeum zachwytów", która promuje kulturę polską za granicą.

Projekt był realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura inspirująca"; przy wsparciu Polskiego Instytutu w Rzymie.

Muzealnicy z La Venaria Reale obserwujący warsztaty dla dzieci w przestrzeni twórczej "Frida i Fridita" w Starej Kordegardzie
Muzealnicy z La Venaria Reale na warsztatach w jęz. angielskim w Starej Oranżerii
Muzealnicy z La Venaria Reale na warsztatach dla dzieci w wieku szkolnym w Starej Oranżerii
Spotkanie robocze muzealników z La Venaria Reale i Łazienek Królewskich na temat działań edukacyjnych w muzeach
Dzieci w wieku przedszkolnym podczas warsztatów w przestrzeni twórczej "Frida i Fridita" w Starej Kordegardzie
Prowadząca z dziećmi podczas warsztatów w przestrzeni twórczej "Frida i Fridita" w Starej Kordegardzie
Wizyta muzealniczek z Muzeum Łazienki Królewskie w La Venaria Reale k. Turynu (Włochy)
Lekcja muzealna w La Venaria Reale
Oprowadzanie po La Venaria Reale
Książka "Il museo delle meraviglie" wydana w jęz. włoskim w ramach projektu "Kultura inspirująca"
Książka "Il museo delle meraviglie" wydana w jęz. włoskim w ramach projektu "Kultura inspirująca"