Przegląd konserwatorski Pałacu na Wyspie

Rzeźby na dachu Pałacu na Wyspie.
Fot. Paweł Czarnecki

Od 20 sierpnia do 9 września 2020 r. odbywał się przegląd konserwatorski Pałacu na Wyspie. Monitoring stanu zachowania najważniejszego obiektu Łazienek Królewskich obejmował m.in. elewację z jej wystrojem architektonicznym i rzeźbiarskim.

Jak wyjaśniła Kamilla Pereta, Główny Konserwator Muzeum Łazienki Królewskie, był to rutynowy, coroczny przegląd konserwatorski stanu zachowania budynku Pałacu na Wyspie wraz z pawilonami i mostkami arkadowymi. Niezbędny ze względów konserwatorskich, stanowiący element bieżącej profilaktyki konserwatorskiej, prowadzonej przez Muzeum, a służącej monitoringowi stanu zachowania najważniejszego obiektu Łazienek Królewskich.

Prace realizowała doświadczona firma konserwatorska, wspomagana merytorycznie przez pracownika dydaktycznego Katedry Konserwacji Rzeźby i Elementów Architektury na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.

Z uwagi na konieczność dotarcia do wszystkich detali dekoracji architektonicznej i rzeźbiarskiej, znajdujących się również na dużej wysokości, przegląd prowadzony był przy użyciu podnośnika lub rusztowania.

W czasie trwania prac, ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, ruch turystyczny w najbliższym otoczeniu Pałacu na Wyspie, od strony elewacji południowej, był czasowo ograniczony.