Nowa Rada Muzeum Łazienki Królewskie powołana

Rada Łazienek Królewskich i pracownicy Muzeum, fot. Paweł Czarnecki

W Pałacu na Wyspie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Łazienki Królewskie. Jej członkowie otrzymali nominacje od minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Przewodniczącym Rady został prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, a wiceprzewodniczącym - prof. Krzysztof Obłój.

Na swoim pierwszym posiedzeniu nowa Rada Łazienek Królewskich dyskutowała na temat nowoczesnego muzeum, a także perspektyw rozwoju instytucji kultury. 

Wcześniej minister kultury i dziedzictwa narodowego wręczyła członkom Rady nominacje na kadencję 2015-2019. 

Skład Rady Muzeum Łazienki Królewskie

Przewodniczący Rady: Prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie;
Wiceprzewodniczący Rady: Prof. Krzysztof Obłój, Uniwersytet Warszawski & ALK

Członkowie:
Dr Paweł Ignaczak, Stowarzyszenie Historyków Sztuki;
Dariusz  Jadowski, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP;
Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli;
Dr Andrzej Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Citi Handlowy;
Dr hab. Jolanta Talbierska, dyrektor Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej;
Tomasz Thun - Janowski, dyrektor Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy;
Wojciech Wróblewski, dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych  w Grupie PZU;
Grzegorz Zambrzycki, prezes Zarządu Mennicy Polskiej. 

Zgodnie z ustawą o muzeach, Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Ponadto ocenia jego działalność oraz opiniuje roczny plan przedstawiony przez dyrektora. 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia prof. Krzysztof Obłój został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, który wręczyła mu minister Małgorzata Omilanowska.