Rocznica koronacji Stanisława Augusta. Seminarium

Stanisław August w stroju koronacyjnym, król stoi ubrany w czerwony płaszcz z kołnierzem z gronostaja, przepasany szarfą.
Stanisław August w stroju koronacyjnym, Marcello Bacciarelli (1768)

Doktorantów i słuchaczy studiów magisterskich zapraszamy do uczestnictwa w seminarium poświęconym najnowszym badaniom na temat epoki stanisławowskiej.

Rocznicę koronacji Stanisława Augusta (25 listopada 1764 r.) Muzeum Łazienki Królewskie wspomina, organizując od 2014 r. seminaria naukowe z udziałem studentów i doktorantów, zajmujących się badaniami nad epoką stanisławowską.

Tegoroczne spotkanie, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, odbędzie się 25 listopada o godz. 18.00, w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom lub stacjonarnie w Muzeum Łazienki Królewskie (w zależności od sytuacji epidemicznej, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem).

Doktorantów i słuchaczy studiów magisterskich zachęcamy do przygotowania wystąpień na temat historii politycznej, historii sztuki, historii literatury, historii gospodarczej, historii prawa, historii społecznej oraz wszelkich innych dziedzin badań nad II poł. XVIII w. i dziedzictwem oświecenia. Abstrakty (do 1500 znaków plus krótki opis spożytkowanej literatury i bazy źródłowej) przesyłać należy na adres mailowy: p.skowronski@lazienki-krolewskie.pl do 16 października 2020 r. Wypowiedź powinna zostać przygotowana na 20 minut. Do uczestnictwa w seminarium zaprosimy trzech lub czterech uczestników (potwierdzenie zostanie wysłane do 30 października 2020 r.).