Salony Muzyczne w Pałacu na Wyspie

Kobieta grająca na fortepianie.
Vlasta Traczyk

Wszystkich miłośników muzyki poważnej zapraszamy do Pałacu na Wyspie, gdzie już od 4 października 2015 r. zaczynają się Salony Muzyczne. Są one kontynuacją recitali, które latem odbywają się w Łazienkach Królewskich pod Pomnikiem Fryderyka Chopina. W najbliższą niedzielę będzie można posłuchać koncertu autorskich kompozycji Vlasty Traczyk pt. "Słowo, dźwięk, refleksja".

Podczas niedzielnego koncertu zaśpiewają Tatiana Trojanowska i Anna Przybył, zaś na fortepianie zagra Vlasta Traczyk.

Anna Przybył to wokalistka o ciepłej, niskiej barwie. Cechuje ją szczególna wrażliwość na słowo i emocje w muzyce, dlatego poezja śpiewana stała się dla niej gatunkiem, w którym się doskonali. Warsztatu wokalnego i aktorskiego uczy się m.in. w Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu.

Anna Przybył

Tatiana Trojanowska to absolwentka studiów wokalno-aktorskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i doktoranckich studiów muzykologicznych w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL JPII. Jest laureatką nagrody Grand Prix w Konkursie Pieśni Papieskiej IV Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II oraz laureatką konkursu IV Festiwalu Piosenki Anny German "Eurydyka" 2015 w Mińsku (Białoruś). Brała udział w międzynarodowym konkursie wokalnym ŠUČ na Słowacji, a także w XIV Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym "W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej" w Katowicach.

Tatiana Trojanowska

Vlasta Traczyk jest absolwentką muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. - Najbardziej bezpośrednią, spontaniczną i osobistą formą wyrażania siebie w muzyce jest dla mnie pieśń poetycka - mówi Vlasta Traczyk.

Artystka prowadzi zespół "MelluSya", w którym jest pianistką i kompozytorką. Jej muzykę cechuje lekko jazzowy nastrój połączony z liryzmem słowiańskim, zakorzenionym w twórczości rosyjskich kompozytorów epoki romantyzmu.

Program Salonów Muzycznych 4 października 2015 r.,  o godz. 12.00, w Pałacu na Wyspie:
W noc tamtą  - sł. Anna Achmatowa, wyk. Tatiana Trojanowska;
Mój miły  - sł. Marina Cwietajewa, wyk. Tatiana Trojanowska;
Oto jedziesz do krajów dalekich
- sł. Ricardo Bennicelli;
Fragile
- sł. Paweł Grec, wyk. Anna Przybył;
W Twoich doskonałych palcach
- sł. Halina Poświatowska, wyk. Anna Przybył;
W nas jest nasze ocalenie wieczne - sł. Maria Ślipska, wyk. Anna Przybył;
Linia frontu
- sł. Juliusz Erazm Bolek, wyk. Anna Przybył;
Czas niedokończony
- sł. ks. Jan Twardowski, wyk. Anna Przybył, przy fortepianie Vlasta Traczyk.

Salony Muzyczne, które od października 2015 r., w każdą niedzielę o godz.12.00, będą się odbywać w Pałacu na Wyspie, na stałe wpisały się w program kulturalny Łazienek Królewskich. Są odpowiedzią na ogromne zainteresowanie recitalami, których od maja do końca września można posłuchać pod pomnikiem kompozytora w Łazienkach Królewskich.

W Salonach Muzycznych wybrzmią zarówno dzieła fortepianowe, skomponowane przez naszego wielkiego pianistę, jak i innych znakomitych kompozytorów.

W ulubionej siedzibie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - wielkiego miłośnika i mecenasa sztuki - zaprezentują się przed publicznością jedni z najlepszych podopiecznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zaś nad programem czuwać będą wykładowcy Katedry Fortepianu tejże uczelni.