Seminarium "Wierzymy, że dajemy czyn"

Wykład w Sali Salomona w Pałacu na Wyspie. Przed słuchaczami siedzi wykładowczyni.
Wykład dr hab. Dobrochny Kałwy, fot. Paweł Czarnecki

Aleksandrze Piłsudskiej i kobietom polskiego międzywojnia poświęcone było seminarium pod hasłem "Wierzymy, że dajemy czyn", które Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowało we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Seminarium odbywało się 28 i 29 września 2021 r.; pierwszego dnia w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, drugiego w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Całość transmitowana była w mediach społecznościowych. Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać znakomitych prelegentów, zapraszamy na Facebooka Łazienek Królewskich oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Pierwszy dzień seminarium

Seminarium zainaugurował wykład dr hab. Dobrochny Kałwy (Uniwersytet Warszawski), która w swoim wystąpieniu  pt. "Nie tylko sufrażystki. Stare i nowe pola aktywności kobiecej w II RP" przedstawiła sytuację społeczną polskich kobiet w trakcie i po I wojnie światowej oraz o przemianach, jakie nastąpiły w dwudziestoleciu międzywojennym.

Następnie dr Mariusz Kolmasiak (Muzeum Łazienki Królewskie) opowiedział o roli Aleksandry Piłsudskiej w Stowarzyszeniu "Rodzina Wojskowa", które w okresie międzywojnia prowadziło szeroką działalność pomocową i społeczną. Kontynuację wykładu stanowił spacer po łazienkowskich ogrodach szlakiem miejsc związanych z Aleksandrą Piłsudską i jej mężem, marszałkiem Józefem Piłsudskim, w którym wzięli udział goście seminarium.

Ostatnim punktem części wykładowej była rozmowa Pawła Dunin-Wąsowicza ze świadkiem historii, Markiem Dunin-Wąsowiczem, chrześniakiem Aleksandry Piłsudskiej, którego losy splotły się m.in. z Łazienkami Królewskimi. 

Wypowiedzi prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a obrady zakończyła seria pytań od publiczności.

Po południu rozpoczęły się warsztaty online "A kogo obchodzi ta historia", stanowiące integralną częścią seminarium. Podczas spotkania prowadzonego przez Karolinę Plutę i Pamelę Leończyk, w którym uczestniczyły m.in. nauczycielki, rozmawialiśmy o tym, jak pracować z wątkami herstorycznymi, i na ile problematyka kobieca obecna jest w programie edukacyjnym polskich szkół oraz w pamięci społecznej. Inspiracją do twórczych ćwiczeń i dyskusji była postać Aleksandry Piłsudskiej.

Drugi dzień seminarium

Drugi dzień obrad rozpoczęło wystąpienie Anny Kowalczyk, zatytułowane "Buntowniczki, bojownice, żołnierki - kobiety w walkach zbrojnych przed i po Aleksandrze Szczerbińskiej", poświęcone tradycji militarnego zaangażowania polskich kobiet, którego ślady znajdujemy już w kronice Galla Anonima.

Małgorzata Basaj z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wygłosiła wykład "Aleksandra Piłsudska. Prawdziwy dom mamy w Sulejówku", dotyczący przede wszystkim życia prywatnego bohaterki seminarium. Wątki te zostały rozszerzone podczas prowadzonego przez prelegentkę spaceru po ogrodzie dworku "Milusin".

Na koniec Katarzyna Droga zaprezentowała swoje przemyślenia i doświadczenia związane z pracą nad fabularyzowaną biografią żony marszałka. Wystąpienie zatytułowane było "Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska jako symbol kobiet walczących o niepodległość ojczyzny i budujących nową Polskę po roku 1918".

Seminarium pozwoliło przybliżyć postać Aleksandry Piłsudskiej, związanej z Łazienkami Królewskimi, chociażby poprzez fakt zawarcia ślubu z Józefem Piłsudskim w tutejszej kaplicy. Zwróciło również uwagę na problematykę historii kobiet, w której wiele wątków czeka jeszcze na odkrycie.

Wydarzenie było częścią projektu "Aleksandra Piłsudska i sekrety międzywojennych Łazienek", finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego "NIEPODLEGŁA" na lata 2017-2022.

Dr Mariusz Kolmasiak, fot. Paweł Czarnecki
Marek Dunin-Wąsowicz i Paweł Dunin-Wąsowicz, fot. Paweł Czarnecki
Seminarium w Pałacu na Wsypie, fot. Paweł Czarnecki
Seminarium w Sulejówku, fot. Jola Żubrowska
Anna Kowalczyk, fot. Jola Żubrowska
Małgorzata Basaj, fot. Jola Żubrowska
Katarzyna Droga, fot. Jola Żubrowska