"Świadek historii". Nagroda IPN przyznana w Pałacu na Wyspie

Kobieta i czterech mężczyzn stoją pod ścianą Sali Balowej Pałacu na Wyspie, w rękach trzymają teczki.
Fot. Paweł Czarnecki

Przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych z Niemiec, Brazylii, Rosji i Wielkiej Brytanii oraz instytucja naukowa ze Stanów Zjednoczonych to laureaci tegorocznej nagrody "Świadek historii", przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 14 listopada 2017 r. w Pałacu na Wyspie.

"Świadek historii" to wyróżnienie ustanowione w marcu 2009 r. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w działalności edukacyjnej i naukowej. W 2014 r., decyzją prezesa Instytutu, zasięg nagrody rozszerzono o organizacje i osoby działające poza granicami kraju.

W tym roku nagrodzeni zostali:
Andrzej Grodzki (Niemcy) - zaangażowany w promowanie historii i kultury Polski na terenie Niemiec, szczególnie wśród młodzieży, współpracuje z biurami Edukacji Narodowej IPN, kolekcjoner militariów i rekonstruktor.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce/Józef Piłsudski Institute of America (USA) - gromadzi, opracowuje i publikuje dokumenty oraz inne materiały historyczne na temat Polski i Polonii, prowadzi szeroką działalność naukową i popularyzatorską poświęconą Polsce i jej historii, skierowaną m.in. do młodzieży polonijnej, jak i szerokiego grona odbiorców w Stanach Zjednoczonych, uczestniczy w działalności społeczności polonijnej.

Ks. Zdzisław Malczewski (Brazylia) - aktywny działacz wśród Polonii brazylijskiej, twórca Braspolu - największej organizacji polonijnej w Brazylii, prowadzi działalność naukową poświęconą Polonii brazylijskiej, działa też na polu wydawniczym.

Ks. Krzysztof Pożarski (Rosja) - upamiętnia miejsca związane z historią kościoła katolickiego i martyrologią narodu polskiego na terenie Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem Sankt Petersburga, jest autorem kilku opracowań na temat Polonii w Rosji.

Wanda Seliwanowska (Rosja) - działa na rzecz pielęgnowania i upamiętniania miejsc polskiej pamięci narodowej w obwodzie orenburskim, zaangażowana w działania edukacyjne, których celem jest pielęgnowanie i utrwalanie polskiej pamięci historycznej wśród młodzieży, szczególnie na temat zsyłek na Syberię.

Hanna Zbirohowska-Kościa  (Wielka Brytania) - łączniczka i sanitariuszka w powstaniu warszawskim, na emigracji aktywnie działa w środowisku Polonii angielskiej, pielęgnując pamięć o polskiej historii, zaangażowana w działania edukacyjne utrwalające polską pamięć historyczną, szczególnie wśród młodzieży.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki