"Świadek historii". Nagrody IPN w Pałacu na Wyspie

Laureaci nagrody IPN, fot. Paweł Czarnecki

Jesteście naszymi emisariuszami i ambasadorami sprawy polskiej. Dziękujemy - mówił Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wręczając tegoroczne nagrody "Świadek historii" osobom szczególnie zasłużonym dla promowania polskiej historii. Uroczystość wręczenia wyróżnień IPN odbyła się 10 listopada 2016 r. w Pałacu na Wyspie.

Prezes IPN podkreślał, że kapituła nagrody miała trudne zadanie, gdyż napłynęło wiele zgłoszeń ze wszystkich kontynentów.  - Ci, których nagradzamy, byli nie tylko świadkami, ale też utrwalali świadectwa innych i uczyli o polskich dziejach - mówi szef IPN.

Uhonorowanych zostało w sumie ośmiu przedstawicieli środowisk polskich i polonijnych z Białorusi, Francji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Andrzej Amons z Ukrainy - zaangażowany w dokumentowanie zbrodni sowieckich na terenie Bykowni, działacz Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza.

Irena Godyń i Danuta Stanisława Pniewska z Wielkiej Brytanii - zaangażowane w działania edukacyjne, zwłaszcza dotyczące zsyłek na Syberię, założycielki grupy "Komitet 70", dokumentującej 70. rocznicę wywózek.

Stanisław Likiernik z Francji - legendarny żołnierz ZWZ-AK, powstaniec warszawski i autor wspomnień wojennych ( w jego imieniu nagrodę odebrała Małgorzata Młynarczyk, polska nauczycielka z Paryża).

Nadzieja Slesariewa-Wiktorowska z Ukrainy - opisała swoje przeżycia i zgromadziła w specjalnej publikacji wspomnienia innych robotników przymusowych III Rzeszy. 

Jerzy Wójcicki z Ukrainy - działa na rzecz upamiętniania miejsc polskiej pamięci narodowej w Winnicy i obwodzie winnickim, w swoich kwerendach archiwalnych zbiera dane o Polakach - ofiarach Wielkiego Terroru.

Jerzy Żurawowicz i Igor Chodas z Białorusi - pielęgnują tamtejsze pamiątki polskiej historii, m.in. opiekują się polskim cmentarzem w Mohylewie i przygotowują monografię o Polakach na Mohylewszczyźnie.

Nagroda "Świadek historii" to wyróżnienie ustanowione w marcu 2009 r. Otrzymują ją osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w działalności edukacyjnej i naukowej. W 2014 r., decyzją prezesa Instytutu, zasięg nagrody rozszerzono o organizacje i osoby działające poza granicami kraju. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, patronat nad nagrodą objął prezydent Andrzej Duda.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki