"Świadek historii". Nagrody IPN wręczone w Pałacu na Wyspie

Fot. Paweł Czarnecki

Już po raz piąty w Łazienkach Królewskich wręczone zostały nagrody Instytutu Pamięci Narodowej "Świadek historii". Szczególnie zasłużeni dla promowania i pielęgnowania polskiej historii odebrali wyróżnienia 29 października 2019 r. w Pałacu na Wyspie.

"Świadek historii" to nagroda ustanowiona w marcu 2009 r. Otrzymują je osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w działalności edukacyjnej i naukowej. W 2014 r., decyzją prezesa Instytutu, zasięg wyróżnienia rozszerzono o instytucje i osoby działające poza granicami kraju.

Tegoroczni laureaci - sześć osób i jedna organizacja - odebrali honorowe odznaki z rąk prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który podziękował im za ogromną pracę, jaką na co dzień wykonują za granicą na rzecz zachowania polskiej historii i kultury.

Nagrodzeni zostali:
Swietłana Fiłonowa i Olena Udowenko (Ukraina) - działają na rzecz przywracania pamięci o zbrodni katyńskiej, m.in. poprzez obecność przy pracach polskich ekip ekshumacyjnych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Kijowie-Bykowni, prezentowanie wystaw, publikację artykułów, prowadzenie lekcji katyńskich, popularyzowanie sylwetek bohaterów katyńskich i organizację akcji upamiętniających ofiary zbrodni.

Małgorzata Miedwiediewa (Ukraina) - w swojej działalności, mającej na celu odrodzenie języka, kultury i historii polskiej, szczególną uwagę poświęca pielęgnowaniu i upamiętnianiu znajdujących się w Barze miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, m.in. poprzez upamiętnienie ofiar "operacji polskiej" NKWD i dbanie o mogiły polskich żołnierzy.

Ognisko Polskie w Turynie (Włochy) - najstarsza organizacja polonijna, która działa we Włoszech, promuje polską historię i kulturę, szczególnie uwzględniając podtrzymywanie pamięci o żołnierzach 2. Korpusu Polskiego, m.in. poprzez publikacje, wystawy i konferencje, sprawuje też pieczę nad innymi miejscami pochówku polskich żołnierzy we Włoszech.

Maria Sulima (Białoruś) - aktywnie działa się na rzecz nauczania języka polskiego, popularyzacji polskiej kultury i wiedzy o historii narodowej; dzięki jej aktywności na terenie obwodu brzeskiego postawiono liczne pomniki, tablice i krzyże świadczące o polskiej historii.  

Attila Szalai (Węgry) - wieloletni redaktor "Głosu Polonii", pisma węgierskiej Polonii, jest autorem obszernej i wartościowej publikacji "Na polskiej ziemi - zapiski z lat 1976-1990", która stanowi dokumentację jego pobytu w Polsce.

Aleksandra Ziółkowska-Boehm (USA) - jest autorką poczytnych książek poświęconych postaciom z najnowszej historii Polski, w sposób przystępny zapoznających amerykańskiego czytelnika z naszymi dziejami.

Laureatom towarzyszyli ich bliscy - rodziny i przyjaciele. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele urzędów państwowych, fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji edukacyjnych zajmujących się tematyką polonijną i historyczną. Uroczystość uświetnił koncert pianisty, Piotra Nowaka, który wykonał utwory Fryderyka Chopina.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki