Tadeusz Kantor w Nowym Jorku. Zdjęcia z przedstawień artysty w Galerii Plenerowej

Tadeusz Kantor, "Niech sczezną artyści", Teatr La MaMa E.T.C, Nowy Jork, 1985 r., fot. Cz. Czapliński

Unikatowe czarno-białe fotografie z przedstawień Tadeusza Kantora w Nowym Jorku w latach 80. XX wieku oraz barwne zdjęcia miasta tamtych lat będzie można już od 16 listopada obejrzeć na wystawie w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich przy ul. Agrykoli. Ich autorem jest Czesław Czapliński, który prowadzi w Muzeum cykl pt. "Artyści w Łazienkach".

Czesław Czapliński fotografował Tadeusza Kantora w Nowym Jorku w Teatrze LaMaMa E.T.C. dwukrotnie. W 1982 r., podczas pokazów spektaklu "Wielopole, Wielopole" oraz w 1985 r., gdy Kantor przyjechał do Nowego Jorku na gościnne występy ze spektaklem "Niech sczezną artyści". Zdjęcia zostały opatrzone cytatami na temat artysty.

Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich: - Tadeusz Kantor był artystą wszechstronnym - reżyserem, aktorem, pisarzem, malarzem, poetą, scenografem, twórcą happeningów, teoretykiem sztuki, jedną z najwybitniejszych postaci polskiej awangardy XX wieku. Niewątpliwie jednym z największych osiągnięć artystycznych Kantora były spektakle legendarnego Teatru Cricot 2, w ramach działalności którego powstały takie arcydzieła jak „Umarła klasa” (1975), „Wielopole, Wielopole” (1980) czy „Niech sczezną artyści” (1985).

Tadeusz Kantor, "Wielopole, Wielopole", Teatr La MaMa E.T.C, 1985 r., fot. Cz. Czapliński

Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego: - Nowojorski sukces Tadeusza Kantora i jego wizyta w Teatrze La MaMa to jeden z najmniej znanych momentów w światowych peregrynacjach Teatru Cricot 2. Na szczęście utrwalony na zdjęciach Czesława Czaplińskiego. Teatr ma szczęście, że fotografia od swojego początku towarzyszy mu w każdym jego przejawie. Dzięki temu w roku 250-lecia teatru publicznego i 100-lecia urodzin Tadeusza Kantora, także przy pomocy fotografii, możemy o nieistniejącym już dziś teatrze opowiadać.

Wystawa zamyka trwające w 2015 r. obchody, ogłoszonego przez UNESCO, Roku Tadeusza Kantora. Organizatorami wystawy są: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Będzie ją można oglądać od 16 listopada do 20 grudnia w Galerii Plenerowej - ul. Agrykoli, przy Alei Chińskiej.

Teatr La MaMa E.T.C, Nowy Jork, fot. Cz. Czapliński