W Łazienkach Królewskich: zarządzanie zmianą to fundament sukcesu w instytucjach publicznych

Grupa osób siedzi na sali, wśród zebranych jedna z kobiet wręcza drugiej swoją wizytówkę.

Otwartość na zmianę jako kluczowa kompetencja menedżerów, którzy odnoszą sukcesy w instytucjach publicznych i w biznesie była głównym tematem spotkania klubu THINKTANK SOCIETY, które 25 marca 2015 r. odbyło się w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich.

- Pasja i odpowiedzialność to elementy, które są niezbędne do przeprowadzenia ważnych pozytywnych zmian - podkreślił dyrektor Łazienek Królewskich Tadeusz Zielniewicz, który opowiadał słuchaczom, m.in. liderom polskiego biznesu i specjalistom ds. zarządzania, o metamorfozie letniej rezydencji króla Stanisława Augusta w ostatnich pięciu latach.

Zachęcając do wiosennego spaceru po historycznych ogrodach dyrektor przypomniał, że jedną z najważniejszych zmian było uczynienie z Łazienek Królewskich instytucji otwartej i przyjaznej dla gości. Już w sierpniu 2010 r. zwiedzający łazienkowskie ogrody po raz pierwszy mogli wypocząć w specjalnie przygotowanej dla nich strefie leżakowania znajdującej się w pobliżu Nowej Oranżerii. W kolejnych latach, m.in. poprzez rewitalizację ogrodów i prace konserwacyjne zabytków, w tym także Pałacu na Wyspie, udało się z Łazienek Królewskich uczynić nowoczesne miejsce na kulturalnej mapie stolicy.

Historia Łazienek Królewskich - jak przypomniano podczas spotkania - nierozerwalnie wiąże się z odważnym wysiłkiem reformatorskim króla Stanisława Augusta, któremu zależało nie tylko na harmonijnym rozwoju piękna ogrodów łazienkowskich, ale również na wprowadzeniu harmonii w życie społeczne Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Współczesne zarządzanie instytucjami publicznymi czy firmami - jak zgodzili się uczestnicy spotkania - powinno być kontynuacją marzenia Stanisława Augusta o nowoczesnym polskim państwie i społeczeństwie.

Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu liderów polskiego biznesu, menedżerów i specjalistów ds. zarządzania, poprowadził Paweł Rabiej, partner zarządzający ośrodka dialogu i analiz THINKTANK. Przekonywał, że ideę THINKTANK SOCIETY najlepiej oddaje metafora latawca. - Mamy głębokie przekonanie, że dopóty latamy dopóki się rozwijamy. W momencie, gdy przestajemy się interesować zmieniającą się rzeczywistością, przestajemy być jej ciekawi, to wówczas przestajemy być sobą i przestajemy być jak ten latawiec wysoko szybujący po niebie - mówił Paweł Rabiej.

Wśród ekspertów, którzy zabrali głos byli Adam Aduszkiewicz, doktor filozofii; Marek Matkowski, psycholog biznesu; Zofia Dzik, założycielka Fundacji Humanites-Sztuka Wychowania; Radosław Drzewiecki, partner zarządzający LEANPASSION sp. z o.o.; Katarzyna Królak-Wyszyńska, ekspert w zarządzaniu strategicznym i stymulowaniu innowacji; Piotr A. Gryko, przewodniczący Rady Nadzorczej House of Skills, odpowiedzialny za obszar Strategie.

THINKTANK SOCIETY to część społeczności skupionej wokół ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, która najbardziej aktywnie korzysta z jego wiedzy, możliwości i kontaktów. Klub ten ma na celu pogłębianie relacji pomiędzy społecznościami liderów, menedżerów i ekspertów z różnych środowisk. Udział w THINKTANK SOCIETY ma inspirować m.in. do lepszego, bardziej efektywnego zarządzania i przywództwa i dostarczać pomysłów, jak lepiej zarządzać firmami i instytucjami.

Misją ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, który działa od 2009 r., jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz budowanie mostów między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publicznym i prywatnym, teorią i praktyką, wiedzą i intuicją. Celem ośrodka jest wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować lepsze decyzje.