W Łazienkach wręczono Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fot. Paweł Czarnecki

Wybitni twórcy, muzycy, animatorzy oraz mecenasi kultury znaleźli się wśród laureatów tegorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła 30 czerwca 2017 r. w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii.

Nagroda ministra kultury przyznawana jest od 1997 r. artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w reprezentowanej przez nich dziedzinie.

W tym roku wyróżnienie wręczono w 16 kategoriach. Laureatami Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostali:
Halina Łabonarska - teatr
Maciej Drygas - film
Artur Ruciński - muzyka
Dariusz "Maleo" Malejonek - muzyka
Małgorzata Walewska - muzyka
Ernest Bryll - literatura
Radosław Szlaga - sztuki wizualne
Bolesław Stelmach - architektura
Bożena Kociołkowska - taniec
Czesława Kaczyńska - twórczość ludowa
Jan Ballarin - edukacja artystyczna
Jakub Marszałkowski - kultura cyfrowa
Tomasz Kobierski, Łukasz Wołonkiewicz, Dariusz Wawrzyniak - kultura cyfrowa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - upowszechnianie kultury
Izabella Galicka - ochrona dziedzictwa kulturowego
Stanisław A. Morawski - ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Przemysław Dakowicz - Nagroda im. Tomasza Merty
Tadeusz Mysłowski - mecenas kultury
Jan Pietrzak - całokształt twórczości

Uroczystość uświetniły występy Krzysztofa Michalskiego, młodego wiolonczelisty, stypendysty programu Młoda Polska, oraz Józefa Brody, zeszłorocznego laureata Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki