WarsawbyArt. Panel dyskusyjny w Pałacu na Wyspie

Znak graficzny Warsaw by Art, przedstawiający filetową kulę wypełnioną białymi liniami, poniżej napis Warsaw by Art.

W ramach tegorocznej, trzeciej już edycji WarsawByArt 21 września 2019 r. w Pałacu na Wyspie odbył się panel dyskusyjny "Collecting as National Matter".

W dyskusji udział wzięli: Yves Fischer, minister kultury Szwajcarii, Bénédicte Bouton, dyrektor zarządzająca kolekcją banku Belfius z Belgii, Krzysztof Musiał, kolekcjoner i właściciel aTAK Gal­le­ry, Paweł Kowalewski, artysta i założyciel legendarnej Gruppy oraz Ma­rian­na Ot­mia­now­ska, za­stęp­ca dyrektora Mu­zeum Ła­zien­ki Kró­lew­skie w War­sza­wie.

Tematem przewodnim spotkania było kolekcjonerstwo, a także odpowiedzialność państwa w kwestii obejmowania protektoratem kolekcji i ich wspierania.

WarsawByArt to cykliczne wydarzenie kulturalne, które powstało z inicjatywy właścicieli i kuratorów warszawskich galerii sztuki. Biorą w nim udział zarówno galerie prywatne, jak i te o charakterze społecznym, a także instytucje związane z życiem kulturalnym stolicy. Wspólnym celem jest szeroko pojęta promocja sztuki współczesnej, a także budowanie wizerunku Warszawy jako metropolii bogatej kulturowo oraz wzmacnianie jej konkurencyjności w Europie.

Fot. WarsawbyArt
Fot. WarsawbyArt
Fot. WarsawbyArt