Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Kobieta z dziećmi w Starej Oranżerii.
Fot. Paweł Czarnecki

Osoby o specjalnych potrzebach, a także rodziny z dziećmi zapraszamy na warsztaty Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier. Uczestnicy zajęć w Łazienkach Królewskich poznają rzeźby z kolekcji króla Stanisława Augusta, wykonają gipsowe odlewy w królewskiej formierni oraz zwiedzą prywatne apartamenty ostatniego władcy Polski.

Tegoroczny, 6. Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier odbywa się pod hasłem "MOŻESZ!". Jak podkreśla organizator wydarzenia, Fundacja Kultury bez Barier, chodzi o to, by ci, którzy kulturę tworzą, chcieli ją kierować do jak największej liczby odbiorców, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, a ci, do których ta oferta jest adresowana, mogli z niej korzystać. 

Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało warsztaty dla osób o specjalnych potrzebach: z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu, niewidomych i słabowidzących, ze spektrum autyzmu i zaburzeniami. Wstęp na wszystkie zajęcia jest wolny.

Warsztaty "W królewskiej formierni"
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i grup integracyjnych
2 października 2018 r., godz. 9.00-11.00, 11.15-13.15, Stara Oranżeria, wstęp wolny

Uczestnicy warsztatów poznają najważniejsze dzieła z kolekcji rzeźb króla Stanisława Augusta. Dowiedzą się również, dlaczego w XVIII wieku tak chętnie kopiowano antyczne rzeźby. Następnie w królewskiej formierni wykonają gipsowe kopie wybranych motywów i ornamentów. Warsztaty prowadzone będą z użyciem pomocy edukacyjnych i artefaktów. Sala warsztatowa pozbawiona jest barier architektonicznych. Dodatkowe informacje: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 225060183, 225060039.

Na warsztaty należy zgłaszać się przez poniższy formularz:
godz. 9.00-11.00 http://www.wfkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/02/166/rezerwuj
godz. 11.15-13.15
  http://www.wfkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/02/167/rezerwuj

Warsztaty "Formy i kształty Królewskiej Galerii Rzeźby"
Dla osób niewidomych i słabowidzących
4 października 2018 r., godz. 9.00-11.00 i 11.15-13.15, Stara Oranżeria, wstęp wolny

Uczestnicy warsztatów poznają rzeźby antycznych cesarzy oraz mitologicznych bogów i herosów. Dowiedzą się również, jaką rolę w poznawaniu świata w XVIII wieku odgrywało kopiowanie starożytnych rzeźb. Następnie w królewskiej formierni wykonają gipsowe kopie wybranych motywów i ornamentów. Warsztaty prowadzone będą z audiodeskrypcją, a także z wykorzystaniem tyflografik, artefaktów i rzeźb gipsowych do poznawania przez dotyk. Zajęcia, w pełni dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, odbędą się w przestrzeni pozbawionej barier architektonicznych. Dodatkowe informacje: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 225060183, 225060039.

Na warsztaty należy zgłaszać się przez poniższy formularz:
godz. 9.00-11.00 http://wtkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/04/168/rezerwuj
godz. 11.15-13.15  http://wtkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/04/169/rezerwuj

Warsztaty "Zainspirowani starożytnością"
Dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami intelektualnymi
5 października 2018 r., godz. 9.00-11.00, 11.15-13.15, Stara Oranżeria, wstęp wolny

Uczestnicy warsztatów poznają najważniejsze dzieła z kolekcji rzeźb króla Stanisława Augusta. Dowiedzą się również, dlaczego w XVIII wieku tak chętnie kopiowano antyczne rzeźby. Następnie w królewskiej formierni wykonają gipsowe kopie wybranych motywów i ornamentów. Warsztaty prowadzone będą z użyciem pomocy edukacyjnych i artefaktów. Sala warsztatowa pozbawiona jest barier architektonicznych. Dodatkowe informacje: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 225060183, 225060039.

Na warsztaty należy zgłaszać się przez poniższy formularz:
godz. 9.00-11.00 http://wtkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/05/171/rezerwuj
godz. 11.15-13.15 http://wtkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/05/173/rezerwuj

Warsztaty rodzinne w królewskiej formierni
Dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz zaburzeniami (6-12 lat)
7 października 2018 r., godz. 11.00-13.00, Stara Oranżeria, wstęp wolny

Podczas warsztatów dzieci i opiekunowie wspólnie poznają wizerunki mitologicznych rzeźb w Królewskiej Galerii Rzeźby. Dowiedzą się również, skąd bierze się gips i czym różni się od marmuru, aby następnie wzorem formierów wykonać własne gipsowe kopie wybranego motywu lub ornamentu. Zajęcia są dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi i intelektualnymi. Dodatkowe informacje: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 225060183, 225060039.

Na warsztaty należy zgłaszać się przez poniższy formularz:
http://wtkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/07/170/rezerwuj

Warsztaty rodzinne "Królewscy poszukiwacze"
Dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim oraz zaburzeniami (6-12 lat)
14 października 2018 r., godz. 11.00-12.30, Pałac na Wyspie, wstęp wolny

Korzystając ze wskazówek królewskiego kamerdynera Franciszka Ryxa, dzieci i opiekunowie wspólnie odkryją wnętrza letniej rezydencji Stanisława Augusta. Aby nie zgubić się w labiryncie sal w Pałacu na Wyspie, sięgną po mapy, które zaprowadzą ich do prywatnego apartamentu króla. Podczas warsztatów dowiedzą się ponadto, jakie przedmioty zbierał monarcha i do czego one służyły.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-12 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim oraz zaburzeniami, a także ich rodzice i rodzeństwo. W zgłoszeniu należy podać liczbę dzieci. Warsztaty odbędą się w godz. 11.00-12.30. Dodatkowe informacje: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 225060183, 225060039.

Na warsztaty należy zgłaszać się przez poniższy formularz:
http://wtkbb.pl/pl/program/kalendarium/warszawa/10/14/174/rezerwuj

Dojazd do Muzeum Łazienki Królewskie:
Pałac na Wyspie i Stara Oranżeria, gdzie odbędą się warsztaty, znajdują się w głębi Łazienek Królewskich. Warto więc uwzględnić 20 minut na spacer po królewskich ogrodach https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/mapa

Najbliższe przystanki:
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE (około 60 metrów),
PL. NA ROZDROŻU (około 900 metrów),
AGRYKOLA (około 400 metrów).

Dojazd do przystanku ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE liniami: 116, 166, 180. Uwaga: dostęp do przystanków ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Dojazd do przystanku PL. NA ROZDROŻU liniami: 116, 138, 143, 151, 166, 180, 182, 187, 188, 222, 411, 502, 503, 514, 520, 523, 525, E-2. Linia E-2 oraz 411 kursuje wyłącznie w dni powszednie. Uwaga: dostęp do przystanków PL. NA ROZDROŻU dla linii 116, 166, 180, 222 i 503 przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie. Dostęp do przystanków PL. NA ROZDROŻU dla linii 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525 przy pomocy schodów.

Dojazd do przystanku AGRYKOLA liniami: 108, 162. Uwaga: dostęp do przystanku AGRYKOLA przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie. Linie autobusowe obsługiwane są wyłącznie przez pojazdy niskopodłogowe.


6. Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier
Organizatorzy: Fundacja Kultury bez Barier, Miasto Stołeczne Warszawa, STUDIO teatrgaleria, Bemowskie Centrum Kultury, Disney Polska.
Patroni: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.