Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla nauczycieli

Kobieta przygotowuje gipsowy odlew, mieszając gips w misce, przed nią leży forma do wylewu masy gipsowej.
Fot. Paweł Czarnecki

Jeśli jesteś nauczycielem języka polskiego, historii, historii sztuki lub plastyki, weź udział w warsztatach edukacyjno-artystycznych w królewskiej formierni. Poznasz miejsce, gdzie można wykonać gipsowe odlewy, a także wymienisz się doświadczeniami na temat prowadzenia lekcji muzealnych dla uczniów.

Warsztaty edukacyjno-artystyczne odbędą się w królewskiej formierni w Starej Oranżerii. Nauczycieli szkół podstawowych zapraszamy 6 kwietnia 2018 r. w godz. 17.00-19.30, zaś nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 7 kwietnia w godz. 11.00-13.30. Obowiązuje bilet za złotówkę i zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl (w temacie maila proszę wpisać "warsztaty dla nauczycieli"). Zajęcia poprowadzą Olga Michalik i Maja Steczkowska z Ośrodka Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie. Dodatkowe informacje: o.michalik@lazienki-krolewskie.pl

Podczas warsztatów omówione zostaną rzeźby z kolekcji króla Stanisława Augusta, a także rola, jaką odgrywały kopie starożytnych dzieł w XVIII-wiecznym poznawaniu świata. Zajęcia obejmą również pokazy wykonywania odlewów gipsowych. Uczestnicy spotkania, wzorem XVIII-wiecznych formierów, zrobią własne kopie wybranego motywu lub ornamentu.

Podczas zajęć przedstawione zostaną metody prowadzenia lekcji muzealnych dla uczniów w królewskiej formierni, które zaczerpnięte są z różnych dyscyplin: animacji kultury, teatru, sztuk plastycznych i arteterapii. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń na temat lekcji muzealnych tak, by jeszcze lepiej dostosować ich treść do oczekiwań uczniów i nauczycieli.

Królewska formiernia w Starej Oranżerii to pracownia artystyczna, nawiązująca do XVIII-wiecznego warsztatu, w którym wykonywano gipsowe kopie antycznych i nowożytnych rzeźb. Połączona z Królewską Galerią Rzeźby tworzy niezwykłą strefę edukacji, która odwołuje się do królewskiej idei praktycznego kształcenia przyszłych twórców.

W formierni odbywają się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych - "W królewskiej formierni", gimnazjalnych - "Zmagania z materią" i ponadgimnazjalnych - "Zainspirowani starożytnością".