Wernisaż wystawy rzeźb Auguste'a Rodina

Dwóch mężczyzn w garniturach i kobieta w zielonej sukience stoją w Sali Salomona w Pałacu na Wyspie przed szklaną gablotą.
Fot. Paweł Czarnecki

- Uczestniczymy dziś w niezwykle ważnym dla Muzeum Łazienki Królewskie wydarzeniu - wernisażu wystawy stanowiącej kolejny przejaw niezwykłej aktywności tej instytucji w sferze działalności wystawienniczej - powiedział wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin podczas uroczystości otwarcia ekspozycji "Istota impresjonizmu. Rzeźby Rodina w Łazienkach Królewskich", która odbyła się 14 lipca 2022 r. w Pałacu na Wyspie.

Wiceminister kultury podkreślił, że wystawa przybliży zwiedzającym przede wszystkim filozofię, według której tworzył francuski rzeźbiarz. - Na otwieranej dzisiaj ekspozycji zaprezentowane zostaną trzy wybrane dzieła Rodina ze zbiorów Staatliche Kunstsammlungen Dresden, które umożliwią publiczności zapoznanie się z podejściem artysty do rzeźby, ale również z jego wizją dalszego rozwoju sztuki. Będziemy mieli okazję przekonać się, że związek Rodina z impresjonizmem nie jest bezpośredni i oczywisty z historycznego punktu widzenia, jednak jego rzeźby na swój sposób ucieleśniają podstawowe zasady impresjonistyczne: ruch, spontaniczność i światło - powiedział Jarosław Sellin.

Zdaniem wiceministra, publiczność odwiedzająca wystawę dostrzeże podejmowaną przez artystę próbę zdefiniowania siebie i własnej twórczości poprzez wychodzenie poza obowiązujące ówczesnych twórców kanony. Wyrażając przekonanie, że wystawa zostanie entuzjastycznie przyjęta i będzie cieszyła się wysoką frekwencją, wiceminister kultury podziękował całemu zespołowi Muzeum Łazienki Królewskie za zaangażowanie w organizację ekspozycji. - Cieszę się także, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego partycypowało w kosztach tego przedsięwzięcia - dodał Jarosław Sellin.

Prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie ocenił, że prezentowana wystawa satysfakcjonowałaby twórcę tego miejsca, króla Stanisława Augusta. - Mówił, że należy pokazywać to, co w sztuce najcenniejsze, ciekawe i to, co jest innowacją. Przykładem twórcy nowoczesnego jest Rodin, chyba najwybitniejszy rzeźbiarz początku XX wieku - powiedział dyrektor Łazienek Królewskich.

Podkreślił, że rzeźby Rodina, takie jak prezentowana na wystawie "Jean d'Aire", charakteryzują się nie tylko wysoką wartością artystyczną, lecz także przesłaniem dotyczącym wartości, takich jak bohaterstwo i oddanie. Przypomniał, że o skali znaczenia twórczości Rodina świadczy to, jak wskazują krytycy sztuki, że jej piętno widać we wszystkich rzeźbach, które powstały w XX w. Dyrektor Zbigniew Wawer zapowiedział, że w Łazienkach Królewskich zaprezentowane zostaną kolejne dzieła Rodina, pochodzące z paryskiego Muzeum Rodina.

WYSTAWA "ISTOTA IMPRESJONIZMU. RZEŹBY RODINA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH"

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki