Więcej drzew w królewskich ogrodach

Alejka w łazienkowskich ogrodach wzdłuż, której rosną drzewa.
Nowe drzewa posadzone zostały m.in. przy Starej Oranżerii, fot. Paweł Czarnecki

Ponad 400 drzew z Łazienek Królewskich poddano w ostatnich miesiącach zabiegom pielęgnacyjno-konserwatorskim. W ogrodach pojawiły się też nowe nasadzenia, które zastąpiły obumarły drzewostan.

Prace w obrębie zabytkowego drzewostanu trwały od marca do końca listopada 2018 r. i prowadzone były w oparciu o decyzje wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W tym czasie aż 470 drzew objętych zostało zabiegami pielęgnacyjno-konserwatorskimi. Posadzono również 87 nowych egzemplarzy, które zastąpiły usunięte sztuki - 24 drzewa martwe, zamierające lub stanowiące zagrożenie. W przypadku 44 drzew wykonano wiązania stabilizujące ich korony, siedem kolejnych zabezpieczono odciągami linowymi lub dowiązano do innych egzemplarzy, umocowany został m.in. wiąz szypułkowy z Ogrodu Chińskiego. Odtworzony został również historyczny układ drzew w alejach, m.in. na Promenadzie Królewskiej i przy Starej Oranżerii.

Prace w obrębie zabytkowego drzewostanu dofinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.