Współpraca Łazienek Królewskich i Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

Fot. Paweł Czarnecki

Muzeum Łazienki Królewskie zawarło porozumienie o współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza. Jego efektem będą m.in. spektakle teatralne, które zostaną wystawione w przestrzeni królewskiej rezydencji.

27 maja 2024 r. porozumienie między instytucjami podpisali dr Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, oraz prof. dr hab. Wojciech Malajkat, rektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Umowa została zawarta w obecności prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego, rektora elekta.

Współpraca z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza wpisuje się w teatralną tradycję królewskiej rezydencji, zapoczątkowaną przez króla Stanisława Augusta. Monarcha był prawdziwym teatromanem, o czym świadczą dwa zachowane w Łazienkach Królewskich obiekty teatralne - Teatr Królewski w Starej Oranżerii i Amfiteatr. Król swoje uwielbienie dla autora "Romea i Julii" wyraził słowami J'adore Shakespeare!.

Współcześnie Łazienki Królewskie - zgodnie ze swoim statutem - upowszechniają kulturę, w tym teatralną, współpracując z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, a przedsięwzięcia teatralne są ważnym punktem programu działań Muzeum na lata 2023-2028.

Porozumienie z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza inicjuje wiele wspólnych projektów, w tym widowiska, spektakle teatralne, czytania performatywne, konferencje i warsztaty, jak również inne akcje mające na celu upowszechnianie kultury teatralnej.

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza to kolejna instytucja, z którą Muzeum Łazienki Królewskie nawiązało współpracę. Wcześniej porozumienia zostały zawarte z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki