Ludwik XVIII - lokator Białego Domku

Jak wyglądała codzienność śledzonego przez szpiegów francuskiego monarchy, który na początku XIX w. rezydował w Łazienkach Królewskich? Opowiedział o tym dr hab. Piotr Ugniewski podczas wykładu, który odbył się 8 marca 2017 r. w Starej Oranżerii.

W latach 1801-1804 w Warszawie pod rządami Prusaków przebywał król wygnaniec Ludwik XVIII. Znalazł on tu schronienie podczas swojej emigracyjnej tułaczki wraz z rodziną i kilkudziesięcioosobowym dworem. Rezydował na Krakowskim Przedmieściu, ale oddano mu też do dyspozycji na lato Biały Domek w Łazienkach Królewskich. Pobyt francuskiego dworu w Warszawie nie zawsze był sielanką. Ludwika XVIII śledzili bowiem szpiedzy pierwszego konsula Republiki Francuskiej - Napoleona Bonaparte.

Podczas wykładu "Ludwik XVIII - lokator Białego Domku w Łazienkach Królewskich" z cyklu "Oświeceniowa republika marzeń" dr hab. Piotr Ugniewski przedstawił życie codzienne francuskiego monarchy i jego oto­czenia, a także powody wyjazdu z warszawskiej siedziby tymczasowej.

Punktem wyjścia do rozważań były losy Ludwika XVIII przed rewolucją francuską i przyczyny jego emigracji po jej wybuchu. Nie zabrakło też analizy drogi hrabiego Prowansji do korony po śmierci brata, Ludwika XVI, oraz jego syna, Delfina Ludwika.

Pojawiły się również sylwetki towarzyszących Ludwikowi bliskich, takich jak księżniczka Luiza Adelajda de Bourbon-Condé, która swatana była Stanisławowi Augustowi, wstąpiła jednak do klasztoru Sakramentek na warszawskim Nowym Mieście, aby stać się tam przełożoną pensji.

Piotr Ugniewski - dr hab., pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uni­wersytetu Warszawskiego. Zajmuje się relacjami polsko-francuskim w XVIII wie­ku, historią Francji ancien régime’u, francuskojęzycznymi mediami, propagandą i opinią publiczną w Europie XVIII wieku. Autor wielu monografii i artykułów naukowych, w tym m.in. książek: Między absolutyzmem a jakobinizmem. "Gazeta Lejdejska" o Francji i Polsce 1788-1794 (1998), Media i dyplomacja. "Gazette de France" o sejmie rozbiorowym 1773-1775 (2006), Ludwik XVI - Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe (2014). Współautor opracowań: Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montmartre, Saint Vincent, Batignolles (wraz z Andrzejem Biernatem i Sławomirem Górzyńskim, 1986), Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Père Lachaise (wraz z Andrzejem Biernatem i Sła­womirem Górzyńskim, 1991), Jakob Johann Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski (wraz z Barbarą Grochulską, 1992), Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor (wraz Iwoną M. Dacką-Górzyńską i Sławomirem Górzyńskim, 2008). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

CYKL "OŚWIECENIOWA REPUBLIKA MARZEŃ"