Wystawa "Blask orderów" nagrodzona w konkursie "Wierzba"

Ordery wiszące na błękitnych i czerwonych wstęgach.
Fot. Paweł Czarnecki

Zorganizowana w Muzeum Łazienki Królewskie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wystawa "Blask orderów" nagrodzona została w konkursie "Wierzba".

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba", organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, skierowany jest do placówek muzealnych na Mazowszu. W tegorocznej, XIII edycji zgłoszono rekordową liczbę 110 zdarzeń muzealnych z 2018 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: najciekawsza wystawa, najlepszy projekt edukacyjny, najlepszy projekt otwarty, najciekawsze wydawnictwo muzealne, a także w kategorii "Niepodległa". Przyznano również Grand Prix. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 30 września 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.

Łazienki Królewskie zajęły II miejsce w kategorii "Niepodległa". Laur przyznany został za wystawę "Blask orderów. W stulecie odzyskania niepodległości", prezentowaną w Podchorążówce od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r. Była to pierwsza ekspozycja w przekrojowy sposób ukazującą historię znaków zaszczytnych od XVIII wieku do współczesności. Łazienki Królewskie pokazały blisko tysiąc obiektów pochodzących z polskich i zagranicznych zbiorów, w tym ze słynnych europejskich muzeów, m.in. ze Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, Muzeum Armii oraz Muzeum Legii Honorowej w Paryżu, Królewskiego Muzeum Armii i Historii Wojskowości w Brukseli, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Oglądać można było polskie ordery i odznaczenia, w tym bezcenny diamentowy i rubinowy garnitur Orderu Orła Białego, mundury, dokumenty oraz portrety wybitnych Polaków, uhonorowanych za zasługi dla ojczyzny. Szczególny wkład w przygotowanie wystawy miała jej kuratorka Izabela Prokopczuk-Runowska z Muzeum Wojska Polskiego.

"Wierzba" dla Łazienek Królewskich

W ubiegłorocznej, XII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Wydawnictwa muzealne". Laur przyznany został za książkę "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie. W XI edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Nagrodzona została inicjatywa "Muzeum spotyka…", program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.