Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

Fot. Paweł Czarnecki

Warsztaty dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu odbyły się 2 kwietnia 2017 r. w Łazienkach Królewskich z okazji Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. Najmłodsi poznawali muzealną przestrzeń, zaś starsi wzięli udział w zajęciach tanecznych.  

Warsztaty "Z wizytą u króla", przygotowane dla dzieci w wieku 6-10 lat ze spektrum autyzmu, prowadziła Zuzanna Sajan, edukatorka muzealna i pedagog specjalny.

Ich uczestnicy, oglądając poszczególne pokoje Stanisława Augusta w Pałacu na Wyspie, dowiedzieli się, jak wyglądało codzienne życie władcy. Nauczyli się także, co należy zrobić, by wejść do muzeum, i jak trzeba się w nim zachowywać. Podczas zajęć wykorzystane zostały miniatury XVIII-wiecznych wnętrz i mebli.

W warsztatach "AUTENTYZM: Ruszam się, więc tańczę", które odbyły się w Sali Musztry w Podchorążówce, wzięli udział m.in. dorośli ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zajęć uczyli się, jak się rozluźniać i wsłuchiwać w swoje ciało. Inspiracją była dla nich budząca się z zimowego snu natura. Warsztaty prowadził izraelski tancerz, Dagan Ben Zvi.

Zajęcia - we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie - zostały przygotowane przez "AUTENTYZM". Jest to oddolna inicjatywa, związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", w ramach której tworzona jest przestrzeń do spotkań dorosłych ze spektrum autyzmu z osobami neurotypowymi.

Warsztaty "Z wizytą u króla" oraz warsztaty "AUTENTYZM: Ruszam się, więc tańczę" odbyły się w Światowym Dniu Wiedzy na temat Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD). Jest to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości w zakresie zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy czy AIDS.