Zawody z pierwszej pomocy Czterech Rezydencji Królewskich

Leżącemu człowiekowi udzielana jest pierwsza pomoc.

Umiejętnością udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, a także po upadku ze schodów musieli wykazać się uczestnicy zawodów, jakie odbyły się w Łazienkach Królewskich. Zostały one zorganizowane w ramach współpracy Czterech Rezydencji Królewskich - Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

Przedstawiciele Czterech Rezydencji mieli do wykonania cztery zadania z pierwszej pomocy, których celem było utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Musieli udzielić pomocy poszkodowanym w wypadkach, po upadku ze schodów, a także topielcom. Wykazywali się także umiejętnościami resuscytacji dzieci.

Zawody służyły sprawdzeniu się w sytuacji realnego zagrożenia życia.

Oficjalna współpraca między Czterema Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Pałacem Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie rozpoczęła się w sierpniu 2012 r. Dzięki niej muzea prowadzą wspólne działania, m.in. edukacyjne i kulturalne.