Znamy nazwiska nowych członków Rady Ochrony Zabytków

Fot. Paweł Czarnecki

Podczas inauguracyjnego posiedzenia w Pałacu Myślewickim, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, dr hab. Magdalena Gawin wręczyła akty powołania nowym członkom Rady Ochrony Zabytków. Ich kadencja obejmuje lata 2016-2020.

Przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków została prof. dr hab. Bogumiła Rouba. Nowi członkowie to: prof. dr hab. Jacek Purchla, dr hab. Piotr Dobosz, dr inż. arch. Piotr Gerber, prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, mgr Paweł Jaskanis, mgr Wiesław Kaczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka, mgr Marek Konopka, dr Halina Landecka, prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, ks. Prof. dr hab. Piotr Maniurka, prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, dr Marek Rubnmikowicz, mgr Maria Sarnik-Konieczna, prof. dr hab. Bogusław Szmygin, mgr Barbara Werner, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 28 czerwca 2016 r. w Pałacu Myślewickim, nowo powołana Rada Ochrony Zabytków dyskutowała o ochronie pomników historii w Polsce. Zwracano uwagę na konieczność większej dbałości o zabytki uznane za pomniki historii i nadzór konserwatorski nad tymi obiektami. Postulowano też wzmocnienie współpracy administracji konserwatorskiej, dysponentów zabytków i samorządu lokalnego po to, by zapewnić właściwe zarządzanie miejscami cennymi dla kultury.

Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczo-doradczym przy ministrze kultury. Do jej zadań należy wydawanie opinii m.in. odnośnie założeń do krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, projektów aktów prawnych oraz ochrony pomników historii.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki