"Życiowy debiut". Przeczytaj swój wiersz w Łazienkach

Fot. Paweł Czarnecki

Jeśli jesteś początkującym poetą i chcesz się dzielić tym, co masz do powiedzenia, prześlij nam swój wiersz. Najciekawsze utwory odczytane zostaną podczas spotkania inaugurującego nowy cykl literacki Łazienek Królewskich "Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz".

Każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który wierzy, że ma coś ważnego do powiedzenia w formie poetyckiej, może przesłać do 15 września 2017 r. zestaw trzech wierszy o maksymalnej długości 30 wersów na adres j.mikolajewski@lazienki-krolewskie.pl. Autorzy najciekawszych utworów zostaną zaproszeni do odczytania swojej poezji w Łazienkach Królewskich. Spotkanie pod hasłem "Życiowy debiut" odbędzie się 28 września, o godz. 18.00, w Teatrze Królewskim. Zainauguruje ono nowy cykl literacki "Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz".

Listę zaproszonych autorów ogłosimy na stronie internetowej Łazienek Królewskich i drogą mailową. Nadesłanie materiałów potraktowane zostanie jako zgoda na opublikowanie imienia i nazwiska twórcy. Za wiersze nie są przewidziane honoraria. Muzeum nie pokrywa też ewentualnych kosztów podróży ani noclegu uczestników wrześniowego spotkania. Gwarantuje za to godną oprawę i radość wspólnych przeżyć.

Podczas spotkania zostaną również odczytane wiersze Ewy Adamskiej, poetki z Radomia, która w 2005 r., mając piętnaście lat, zginęła w wypadku w Warnie. Wstęp na wydarzenie jest wolny. 

Za nowy cykl "Ja, czyli kto? Poeta i jego wiersz" odpowiada Jarosław Mikołajewski, poeta, eseista, reporter, tłumacz, kurator programu literackiego Łazienek Królewskich.