Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników serwisu http://www.lazienki-krolewskie.pl oraz innych osób współpracujących z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jest dla Muzeum priorytetowa. Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

a) zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
b) dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa
 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji na adres:

Andżelika Wielanek
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

lub na adres poczty: a.wielanek@lazienki-krolewskie.pl

Załącznik:
Regulamin ochrony prywatności w Muzeum

 

W celu uzyskania informacji publicznej będącej w posiadaniu Muzeum Łazienki Królewskie, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o wysłanie wniosku na adres:
 
Muzeum Łazienki Królewskie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa
 
lub na adres poczty: recepcja@lazienki-krolewskie.pl

Załącznik:
WNIOSEK o dostęp do informacji publicznej