Książka ta jest efektem współpracy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Łazienki Królewskie. Powstała w wyniku projektu badawczego wiążącego się z dwusetną rocznicą śmierci Marcella Bacciarellego - pierwszego malarza króla Stanisława Augusta i pierwszego dziekana Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia zamieszczone w publikacji, poświęcone temu wybitnemu włoskiemu artyście i organizatorowi życia artystycznego, aktywnemu w Polsce przez ponad pół wieku, stanowią podsumowanie dotychczasowego stanu badań i otwierają całkowicie nowe perspektywy interpretacji. Znalazły się w niej także bezcenne, interesujące archiwalia dotyczące malarza i jego epoki.