Publikacja stanowi pierwszą pełną krytyczną edycję pamiętników władcy wydaną w języku polskim.

Autentyczne pamiętniki spisywane przez monarchów są rzadkością, a wspomnienia władcy, którego panowanie naznaczone jest dramatem państwa i osobistą tragedią, stanowią wyjątek w pamiętnikarstwie światowym. Dzieło zaczęte w roku 1771 król pisał z przerwami. Choć powracał do niego kilkakrotnie, nie zdążył go jednak skończyć.

Pamiętniki są lekturą pasjonującą. Znaleźć w nich można elementy powieści sentymentalnej (romans z Katarzyną), sensacji (przygody w podróżach, porwanie króla), ciekawostki obyczajowe i towarzyskie, jednak ich największą wartość stanowi ukazanie niesłychanie bogatej panoramy Europy i Rzeczypospolitej epoki oświecenia.

Przekład z języka francuskiego autorstwa Wawrzyńca Brzozowskiego został nominowany do prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia 2014. Partnerem projektu jest Mennica Polska.