Antologia literackich tekstów źródłowych dotyczących Łazienek Królewskich w Warszawie, począwszy od Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego, po wspomnienia wojenne takich poetów, jak Leopold Staff czy Antoni Słonimski.

Książka ukazuje bogatą przeszłość rezydencji i jej znaczenie w kulturze - od premiery pierwszego polskiego dramatu, przez działalność ośrodka myśli oświeceniowej króla Stanisława Augusta, rządy zaborców i zrywy narodowe, po doświadczenia II wojny światowej. W książce znajdziemy zarówno utwory poetyckie zaangażowane politycznie, jak i sławiące urodę ogrodu, przeczytamy osiemnastowieczne opisy podróżnych odwiedzających letnią rezydencję króla Polski, a także fragmenty tych powieści, których akcja toczyła się w Łazienkach Królewskich.