Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy do udziału w akcji, w czasie której dzielić się można rodzinnymi pamiątkami i opowieściami związanymi z polską drogą do wolności oraz kształtowaniem tożsamości narodowej. Czekamy na zdjęcia, przedmioty osobiste i dokumenty.

Akcja "Odznaczeni - historie zapamiętane" towarzyszy wystawie "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości", którą od 9 listopada 2018 r. oglądać można w Łazienkach Królewskich. Ekspozycja obejmuje ordery i odznaczenia, mundury, dokumenty oraz portrety wybitnych Polaków, uhonorowanych za zasługi dla ojczyzny. Przy tej okazji Muzeum postanowiło przypomnieć biografie osób, często mniej znanych, które zapisały się w historii Polski i jej drodze do wolności. Istotą akcji jest pokazanie, jak przechowywanie pamięci o bohaterach wpłynęło na kształtowanie kolejnych pokoleń - ich tożsamości i świadomości narodowej. Punktem wyjścia do opowieści o Polakach, którzy poświęcili się dla ojczyzny i zostali za to odznaczeni, staną się rodzinne pamiątki. Interesują nas nie tylko ordery i odznaczenia (cywilne i wojskowe), ale także zdjęcia, przedmioty osobiste, dokumenty itp., szczególnie z okresu II Rzeczypospolitej.

Zapraszamy wszystkie osoby, które posiadają w swoich zbiorach tego typu przedmioty i chciałyby się podzielić swoimi wspomnieniami z szerszą publicznością. Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i do 18 listopada 2018 r. przesłać go na adres a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl.

Najciekawsze historie przedstawione zostaną na stronie internetowej Muzeum. Opublikujemy zdjęcia pamiątek, a także wywiady z ich właścicielami, przeprowadzone przez edukatorów Łazienek Królewskich. Daty nagrań i wszelkie niezbędne do tego zgody ustalane będą indywidualnie z uczestnikami akcji.

2 grudnia 2018 r. osoby, które podzielą się z nami swoimi historiami, zaprosimy na spotkanie połączone z oprowadzeniem po wystawie "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości".

Dodatkowe informacje o akcji "Odznaczeni - historie zapamiętane": Agata Pietrzyk, tel. 22 50 60 104. 


Akcja "Odznaczeni - historie zapamiętane" zilustrowana została zdjęciem, na którym widnieje Kazimierz Józef Pluta-Czachowski (1898-1979), pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, ps. "Gołdyn", "Kuczaba", "Paprzyca", "Kazimierz Borkowski" i "Władysław Rusinek". Całe swoje życie poświęcił idei niepodległej ojczyzny. Jego losy są odzwierciedleniem historii Polski XX wieku: był żołnierzem Legionów Polskich, dowódcą plutonu i kompanii 25. Pułku Piechoty w czasie wojny polsko-bolszewickiej, oficerem łącznikowym między dowództwem powstania i sztabem 7. Dywizji Piechoty w Częstochowie podczas III powstania śląskiego, Szefem Sztabu 18. Dywizji Piechoty w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. Brał udział w ciężkich walkach w bitwie pod Andrzejewem, w wyniku których został ranny. W czasie okupacji współtworzył i pełnił funkcję komendanta głównego tajnej Organizacji Orła Białego. Był również Szefem Oddziału V Łączności Komendy Głównej Armii Krajowej. Został ciężko ranny w powstaniu warszawskim, a następnie wywieziony razem z ludnością cywilną na roboty przymusowe do Niemiec. Po powrocie do kraju w 1945 r. został aresztowany przez NKWD i deportowany do Kazachstanu. Po powrocie do Polski, w 1949 r. ponownie został aresztowany i poddany torturom. Następnie wyrokiem stalinowskiego sądu skazany został w Warszawie na 15 lat więzienia. Wyszedł na wolność po sześciu latach. W 1956 r. został zrehabilitowany. U schyłku życia zaangażował się w działania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Za swoje poświęcenie dla niepodległej Polski odznaczony został: Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari (IV klasa), Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (V klasa), Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.