Zapraszamy na spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie wyjątkowa historia dziadka i wnuka: Aleksandra Fredry i gen. Stanisława Szeptyckiego, którzy dążyli do realizacji wielkiego marzenia - odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biografie Aleksandra Fredry, słynnego komediopisarza, autora "Zemsty" i "Ślubów panieńskich", oraz gen. Stanisława Szeptyckiego, zasłużonego żołnierza, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i ministra spraw wojskowych, zaprezentowane zostaną na tle dziejów kraju. Za życia poety, urodzonego niedługo przed III rozbiorem Polski, nie ziściło się marzenie o niepodległej ojczyźnie. Wolnej Polski doczekał jego wnuk, żołnierz Legionów Polskich Stanisław Szeptycki.

Wydarzenie towarzyszy wystawie "Virtuti Militari", na której zobaczyć można m.in. Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari Aleksandra Fredry oraz Krzyż Komandorski gen. Stanisława Szeptyckiego. Spotkanie poprowadzi Maciej Szeptycki, potomek bohaterów spotkania, twórca Fundacji Rodu Szeptyckich.